Сторонами колективного трудового спору

Однією стороною клективного трудового спору є роботодавець або уповноважена особа, а з іншої, на виробничому рівні  є  наймані працівники або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та роботодавець. За дорученням інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі може представляти інша особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

На галузевому – працівники підприємств, установ, організацій однієї або декількох галузей  або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об’єднання або нші уповноважені цими найманими працівниками органи та організації роботодавців, їх об’єднання або центральні органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

На національному рівні – наймані працівники однієї або декількох галузей  чи профспілки або їх об’єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи та всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців або Кабінет Міністрів України.

Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту припинення такого спору .

Вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються затверджуються загальними зборами  найманих працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу. Разом із висуненням вимог збори найманих працівників визначають орган чи особу, які будуть представляти їх інтереси.

Вимоги найманих працівників, профспілки чи  об’єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються роботодавцю або уповноваженій їй особі, організації роботодавців, об’єднанню організацій роботодавців.

Роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців зобов’язані розглянути вимоги найманих працівників, категорій найманих працівників, колективу працівників чи профспілки та повідомити їх представників про своє рішення у триденний строк з дня одержання вимог.

 

Кількість переглядів: 70