Структурні підрозділи райдержадміністрації

Апарат районної державної адміністрації

Загальний відділ апарату районної державної адміністрації

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

– здійснює ведення діловодства та організаційно-методичне керівництво роботою з документами в апараті райдержадміністрації згідно з інструкцією з діловодства в райдержадміністрації;

– приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний розшук, інформування по документах та розсилає (доставляє) документи;

– організовує друкарське виготовлення, копіювання і тиражування документів, своєчасне доведення їх до структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, тощо.

Начальник відділу –

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місцезнаходження: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78

Контактний телефон: (05242) 3-24-95

 Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації

Основні завдання відділу є:

– організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів райдержадміністрацією, а також головою адміністрації заступниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

– організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній галузі, захисті законних інтересів райдержадміністрації;

– забезпечення правильного застосування законодавства в адміністрації, інформує голову адміністрації про необхідність вжиття заходів до скасування актів прийнятих з порушенням законодавства, розам з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику застосування законодавства, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові адміністрації для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту акта законодавства та внесення його в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

– перевірка на відповідність законодавству проектів розпоряджень та інших нормативних актів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації візує їх за наявністю віз керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб що їх заміщують.

Начальник відділу – Гура Володимир Віталійович

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місцезнаходження: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78

Контактний телефон: (05242) 3-25-00

 Організаційний відділ  апарату районної державної адміністрації

Основними завданнями відділу є:

– організаційне, аналітичне, інформаційне забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації;

– здійснення контролю за виконанням головами виконавчих комітетів сільських та селищних рад у частині делегованих їм повноважень виконавчої влади Конституції України, законів України. указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови райдержадміністрації з питань. що відносяться до його компетенції;

– аналіз діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів сільських, селищних рад;

– надання практичної і методичної допомоги виконкомам сільських, селищних рад у здійсненні делегованих їм повноважень виконавчої влади;

– вивчення, узагальнення та поширення досвіду діяльності органів місцевого самоврядування, внесення пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи;

– розгляд внесених виконкомами сільських, селищних рад пропозицій з питань, що належать до компетенції відділу, підготовка висновків щодо них, подання їх керівництву;

– участь у заходах щодо вдосконалення роботи з кадрами, розробленні та реалізації планів навчання і підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування;

– забезпечення взаємодії у роботі органів місцевого самоврядування;

– підготовка проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Начальник відділу – Баглюк Юрій Євгенович

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місцезнаходження: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78

Контактний телефон: (05242) 3-23-41

  Сектор контролю апарату районної державної адміністрації

Основні завдання:

– здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Голови Адміністрації Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, а також аналізу причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

– підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Голови Адміністрації Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації;

– інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Голови Адміністрації Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади;

– підготовка проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

завідувач сектором – Максименко Тетяна Вікторівна

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місцезнаходження: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78

Контактний телефон: (05242) 3-20-46

  Відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

Основне завдання відділу є організація і здійснення кадрової роботи, в основі якої покладено принципи демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, постійне навчання працівників, заохочення до службової кар’єри, реалізація єдиної державної політики з питань державної служби.

Начальник відділу – Скляренко Анжела Борисівна

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місцезнаходження: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78

Контактний телефон: (05242) 3-35-68

  Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

Основні функції і завдання:

– аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі;

– забезпечення функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі;

– здійснення оцінки можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;

– участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації.

Завідувач сектору  – Доля Олександр Сергійович

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місцезнаходження: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78

Контактний телефон: (05242) 3-23-41

  Фінансово господарський відділ районної державної адміністрації

Основними завданнями відділу є забезпечення організованого бухгалтерського обліку установи з раціональним, економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Начальник відділу – Бондаренко Людмила Миколаївна

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місцезнаходження: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78

Контактний телефон: (05242) 3-22-00

  Сектор з апобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату  районної державної адміністрації

Основні завдання:

1) з питань діяльності правоохоронних органів:

– спрямовує роботу райвідділу міліції на ефективне проведення профілактичної роботи серед населення по попередженню злочинів через засоби масової інформації та залучення активних членів громадськості;

– координує дії та надає методичну допомогу при проведенні масових заходів з метою забезпечення громадського порядку;

– проводити спільні засідання для визначення найбільш криміногенних населених пунктів, з метою проведення в цих пунктах спільних рейдів по виявленню правопорушників і притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

2) з питань оборонної та мобілізаційної роботи:

– організовує розробку мобілізаційного плану на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки району;

– контролює створення об’єктів і потужностей мобілізаційного призначення, страхової документації, мобілізаційних запасів стратегічних і важливих видів сировини, матеріалів, устаткування, продовольства та іншого майна;

– розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює організаційне забезпечення проведення відповідних місцевих органів виконавчої влади і об’єктів народного господарства на режим роботи в умовах особливого періоду.

Начальник відділу – Найко Ігор Петрович

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місцезнаходження: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78

Контактний телефон: (05242) 3-20-70

  Відділ культури  районної державної адміністрації

Основні завдання:

– забезпечення конституційних прав громадян України на задоволення культурних потреб на вільний і всебічний розвиток своєї особистості;

– забезпечення реалізації в районі державної політики у сфері культури та мистецтва з питань охорони культурної спадщини та національної музейної політики;

– здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, діяльності закладів культури клубного типу;

– розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

– забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

– сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників та їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території району;

– створення умов для соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтва, організація її матеріально-культурного забезпечення;

– забезпечення прав громадян на отримання початкової мистецької освіти.

 Галузеві програми:

– Районна програма розвитку культури на 2003-2004 роки;

– Програма збереження бібліотечних та архівних фондів Олександрівського району на 2000-2005 роки;

– Програма поновлення бібліотечних фондів бібліотек Олександрівського району на період до 2005 року;

– Програма розвитку музейної справи в Олександрівському районі на період до 2005 року;

– Програма розвитку краєзнавства в Олександрівському районі;

– Програмам охорони та збереження історико-культурної спадщини в Олександрівському районі на період до 2005 року.

Начальник відділу

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місцезнаходження: смт Олександрівка, вул. Коцюбинського, 2

Контактні телефони: (05242) 3-22-92, 3-34-01, 3-34-19

 
Відділ освіти районної державної адміністрації

Основними завданнями відділу є:

– реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

– створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

– здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах, відповідної території і належить до сфери управління державної адміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів;

– зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

– аналіз стану справ освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

– організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– контроль за дотриманням Державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

– участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

– проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

– забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Начальник відділу –
Підрозділи відділу                              Завідуючі                           Телефони
Районний методичний кабінет      Томеєва Лідія Миколаївна                   3-22-14
Централізована бухгалтерія         Гончаренко Лариса Іванівна
ПРИЙМАЛЬНІ ДНІ

   Понеділок

з 10.00 до 17.00                        Тимко Сергій Миколайович
                                 начальник відділу освіти райдержадміністрації
Вівторок

з 10.00 до 17.00
головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації

       Четвер

з 1000 до 1700                                Гончаренко Лариса Іванівна

                         головний бухгалтер відділу освіти райдержадміністрації

      П’ятниця

з 10.00 до 1700                                Томеєва Лідія Миколаївна

                             завідуюча РМК відділу освіти райдержадміністрації

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місце знаходження: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 82

Контактний телефон (05242) 3-23-15

 Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації

Основними завданнями управління економіки є участь у:

– реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України;

– реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

– формуванні і проведенні державної регіональної політики;

– проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

– забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

– здійснені структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

– забезпеченні реалізації державної цінової політики;

– забезпеченні виконання завдань з приватизації державного майна;

– забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

Начальник управління – Антіпов Сергій Юрійович

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місцезнаходження: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78

Контактні телефони: (05242) 3-23-41

  Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Основні завдання:

– організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб;

– економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району;

– здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методичної допомоги сільськогосподарським підприємствам процесі їх реформування;

– забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

Цільові програми: „М’ясо”, „Молоко”, „Цукор”, „Соняшник”, „Ріпак”, „Зерно”.

Начальник управління – Діброва Василь Миколайович

Відділи управління                            Начальники                        Телефони

Відділ наукових систем
рослинництва                                                                                       3-25-46
Відділ наукових систем
тваринництва                                                                                        3-25-46

Відділ механізації                              3-35-86

Відділ економіки, реформування,
планування і заробітної плати                                                                3-28-00
Відділ бухгалтерського обліку,
звітності і фінансів                                   3-30-66

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місце знаходження управління: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 82

Контактний телефон (05242) 3-25-25

  Фінансове управління районної державної адміністрації

Основними завданнями управління є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

2) складання розрахунків до проекту районного бюджету і подання їх на розгляд Олександрівської районної державної адміністрації;

3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально – економічного розвитку району;

4) розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

5) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ним бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених районною радою;

6) Здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

1) Розробляє і доводить до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2) Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3) Проводить на будь-якому етапі складання і розгляд проекту місцевого бюджету, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4) Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд Олександрівської районної державної адміністрації;

5) Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету;

6) Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурним підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських (селищних) рад, матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

7) Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідальність розпису місцевого бюджету, встановленим бюджетним призначенням;

8) Здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів місцевого бюджету;

9) Організовує виконання районного бюджету. Разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, органами державної податкової служби, органами Державного казначейства забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

10) Складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених відповідним місцевим бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

11) Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

12) Проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

13) Розглядає баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані органами Державного казначейства;

14) Проводить разом з органами державної податкової адміністрації аналіз стану надходження доходів до районного бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також пільг;

15) Проводить на базі статистичної і фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, розташованих на території району, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

16) Здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління районній державній адміністрації, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством; 17) Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету; 18) Бере участь у розробленні пропозицій з удосконаленням структури райдержадміністрації, готує пропозиції, щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання держадміністрації та здійснює контроль за витрачанням її коштів; 19) Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій; 20) Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління; 21) Готує і подає місцевій раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до місцевого бюджету; 22) Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань
Начальник управління – Шията Валентина Іванівна.

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місцезнаходження: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 63 Контактні телефони: (05242) 3-24-25, факс (05242) 3-24-34
Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
    Основними завданнями відділу є:
    1. У сфері містобудування та архітектури: забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району; аналіз стану містобудування на території району; координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду; забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури; забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.
    2. У сфері житлово-комунального господарства: забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, аналіз стану житлово-комунального господарства району; організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища; забезпечення додержання підприємствами, установами та організаціями району, що надають житлово-комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства; координація діяльності відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства; сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичне забезпечення їх діяльності; здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою;
    Начальник відділу – Драган Яніна Анатоліївна
   
   

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

    Приймальні дні – вівторок, четвер; Вихідні дні :субота, неділя
    Місцезнаходження: смт Олександрівка вул. Незалежності України, 82 Контактний телефон: (05242)3-22-26
Архівний відділ районної державної адміністрації 
Основними завданнями відділу є:

– реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодства на території району;

– координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства.

Начальник відділу – Невмержицька Катерина Павлівна

Приймальні дні:понеділок, середа, п’ятниця

Розпорядок роботи: робочі дні, крім п’ятниці з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00

Вихідні дні: субота, неділя

Місцезнаходження: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 45

Контактний телефон: (05242) 3-22-42

Кількість переглядів: 564