Створення нових робочих місць – розвиток економіки регіону та зростання зайнятості населення

Чинний Закон України «Про зайнятість населення» спрямований на створення ефективного механізму сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості населення, забезпечення конституційних прав і гарантій громадян на працю та соціальний захист від безробіття. Зокрема, йдеться про стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних, які зареєстровані у службі зайнятості.

           Так, з 10 вересня 2014 року №437 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року за №347 «Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення», якою затверджено порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва (далі-Порядок). Також визначено більше 200 пріоритетних видів економічної діяльності у сільському господарстві, переробній промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, транспорті та ін., в яких при створенні нових робочих місць суб’єктам малого підприємництва надається компенсація витрат єдиного внеску.

Варто зазначити, що «нове робоче місце» – це робоче місце, що створене у зв’язку із відкриттям нового суб’єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення), або збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації, або зміни технології виробництва, що потребує нових знань, навичок та вмінь працівника.

Таким чином, даний Порядок визначає механізм виплати відповідної компенсації у разі працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця.

Компенсація – це відшкодування роботодавцю фактичних витрат нарахованого єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», сплаченого за працевлаштованого за направленням центру зайнятості зареєстрованого безробітного на нове робоче місце. Вона здійснюється у розмірі єдиного внеску за місяць, за який такий внесок сплачений. Компенсація фактичних витрат на сплату єдиного внеску виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.

Роботодавець має право на отримання зазначеної компенсації за певних умов. По-перше, відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше, ніж на два роки за направленням територіального органу зареєстрованих безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» (крім тих, які визначені пунктом 7 частини першої статті 14).

По-друге, згідно ст..27 Закону України «Про зайнятість населення» право на відповідну компенсацію мають також роботодавці, які відносяться до суб’єктів малого підприємництва (стаття 55 Господарського кодексу України) та працевлаштовують за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних на нові робочі місця, в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше, ніж на два роки.

Компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець: має заборгованість зі сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ; визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

Для отримання компенсації роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, подає до центру зайнятості протягом двох місяців з дня працевлаштування особи заяву довільної форми, до якої додає довідку затвердженої форми, в якій, зокрема, зазначаються: дані про працевлаштування зареєстрованого безробітного, новостворене робоче місце, відношення до суб’єктів малого підприємництва пріоритетного виду економічної діяльності тощо.

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін, до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі, або на його робоче місце за направленням центру зайнятості працевлаштовується інший безробітний. В цьому випадку тривалість виплати компенсації та строк працевлаштування обчислюється сумарно. Згідно із діючим Порядком, про звільнення працівника роботодавець повинен поінформувати центр зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня його звільнення.

Слід наголосити, що відповідальність за достовірність даних, що стосуються підтвердження факту створення нових робочих місць та працевлаштування на них відповідних осіб, які є підставою для виплати компенсації, несе роботодавець.

Тож, якщо ваше підприємство розвивається та створює нові робочі місця, ви можете отримати компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу, співпрацюючи з Державною службою зайнятості з питання укомплектування нових робочих місць.

За більш детальною інформацією просимо звертатись до Олександрівського районного центру зайнятості за адресою: смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 1 або за телефоном: 3-24-94.

 

Олександрівський РЦЗ  

Кількість переглядів: 203