Свято у заводчан

Цього року з гарним наст­роєм зустрічають своє про­фесійне свято працівники ПАТ „2-й імені Петровського цукро­вий завод”. Підприємство ус­пішно відновило виробництво. Зі слів генерального директора товариства Миколи Обідіна, вже перероблено 55 тисяч цукрових буряків, з яких одер­жано 6200 тонн цукру.

Є запас сировини і на кагат­ному полі, яку щодня довозять з Кіровоградського, Ново­укра­їнського та нашого ра­йонів. Найбільше – 34 тисячі тонн цукрових буряків дос­тавлено з Новоукраїнського району, з нашого – 16 тисяч тонн та Кіровоградського – 13 тисяч тонн. Середня цукрис­тість сировини в середньому 16,8 відсотка, забрудненість – від 6 до 10 відсотків. А загалом протягом нинішнього сезону завод планує переробити 200 тисяч тонн цукрових буряків.

Злагоджену роботу підпри­ємства забезпечує дружній колектив спеціалістів, серед яких головний інженер Дмитро Стукало, головний технолог Євдокія Рула, начальник ТЕЦ Іван Шмарко, заступник на­чаль­ника ТЕЦ Василь Литвин, начальник механічної майстерні Євген Журавський, заступник головного механіка Вадим  Петренко, начальники змін Степан Скляренко та Василь Смалиус, різальник буряків Юрій Крупський, апаратники дифузії Микола Омель­чен­ко та Ана­толій  Комнатний, змінний хімік Віра Зарудня, апаратник ви­па­рю­вання Анд­рій Чер­нецький, апа­рат­ники варіння утце­лю Василь Шарий  та Любов Круто­фалова,  на­чальник електро­цеху та йо­го зас­тупник Ми­кола Гри­гус та Ми­хайло Приймак, бри­­га­дири мон­таж­ників Григорій Різун та Михайло Гриб, на­чальник цеху КВП Олек­сандр Ти­щен­ко, на­чальник бу­ряко­пункту Анд­рій Ви­христ та ба­гато інших.

З нагоди профе­сійного свята багатьом за­вод­чанам було  вру­чено гра­моти та премії від адміністрації заводу. Своєю старанною пра­цею у ре­монт­ний період і у ці дні  вони цього заслужили.

Цікава інформація. Дата святкування Дня праців­ників харчової промисло­вості в Укра­їні близька до дати проголошеного в 1979 році Всесвітнього дня продо­вольст­ва, який відзна­ча­ється 16 жовт­ня. У 1995 році 16 число випа­дало на 3-й понеділок жовтня. У той же час, День працівників ра­дянської харчової промис­ловості з 1966 року святку­вався в третю неділю жовт­ня. Мабуть, при призначенні дати свята була врахована стара традиція вшанування про­фесіоналів у вихідні дні і нове для України устрем­ління в світову спільноту.

 

Кількість переглядів: 71