Трудова дисципліна та відповідальність за її порушення

Одним з основних трудових обов’язків працівників є додер­жання трудової дисципліни. Трудові правовідносини між сторонами виникають у результаті укладення трудового договору, встановлення умов праці на підприємствах, навчання й перекваліфікації за місцем праці. Також,дані правовідносини пов’язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян.

    Про трудові права та обов’язки сторін трудового договору, а також відповідальність за умисне порушення трудової дисципліни в межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!», роз’яснюють фахівці «Олександрівське бюро правової допомоги» Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України, працівники зобов’язані:

 • працювати чесно і сумлінно;
 • своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу;
 • додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці;
 • дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку. Дані правила затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.

У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників діють статути і положення про дисципліну.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення. При цьому не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Варто зауважити на тому, що за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Також при обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати:

 • ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду;
 • обставини, за яких вчинено проступок;
 • попередню роботу працівника.

 Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Увага! Якщо роботодавець вже застосував до працівника одне дисциплінарне стягнення, наприклад догану, то він не може за цей же проступок звільнити його. При застосуванні звільнення до працівника, як заходу дисциплінарного стягнення роботодавець не може одночасно винести йому догану за те саме дисциплінарне порушення. 

Важливо пам’ятати! Порушенням трудової дисципліни не являється відмова працівника виконувати роботу у випадках коли:

 • власник або уповноважений ним орган вимагає від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором;
 • власник або уповноважений ним орган вимагає від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища;
 • залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, осіб, молодших вісімнадцяти років та інших категорій працівників, передбачених законодавством;
 • залучення до надурочних робіт вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, осіб, молодших вісімнадцяти років, працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять.

Законодавством можуть бути передбачені і інші категорії працівників, що їх забороняється залучати до надурочних робіт.

Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою.

Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до відділу «Олександрівське бюро правової допомоги» Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна звернутися за адресою: смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 63тел.: (05242) 3-25-98.

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України.

Кількість переглядів: 13