Центр зайнятості інформує

Протягомсічня-серпня 2012 року послугамиОлександрівського районного центру зайнятостіскористалися1797 осіб  незайнятихгромадян. Статус безробітногомали 1636 осіб, з якихотримувалидопомогу по безробіттю1443 особи.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості у січні-серпні 2012 року становила 798 осіб, у тому числі  33 особи з числа безробітних було працевлаштовано шляхом надання дотацій роботодавцям з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, чотири особи працевлаштовано на перше робоче місце відповідно до  Закону України “Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю” та 15 безробітних осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та організували власну справу.

        Із загальної чисельності працевлаштованих – 365 мешканці сіл району. З початку року працевлаштовано 67 осіб, які належать до соціально-незахищених категорій населення, з них – 17 осіб працевлаштовано на заброньовані робочі місця. Рівеньпрацевлаштуваннянезайнятихгромадян становить44,4 %.

Протягомсічня-серпня 2012 року проходили професійненавчання192 особи з числа безробітних. Рівеньохопленняпрофесійнимнавчаннямстановить 10,7 %.

В оплачуванихгромадських роботах брали участь 744незайнятихосіб. Рівеньзалученнянезайнятихгромадян до участі у громадських роботах зрісдо 41,4% у січні-серпні 2012 року проти35,9% у відповідному періоді 2011 року.

Станом на 01 вересня 2012 року на обліку в центрізайнятостіперебувало599 незайнятихгромадян. Серед них 325осібжінки; 234 особи – молодь до 35 років; 17осібвивільненіпрацівники; 97 осіб, якіналежать до соціально-незахищених категорій населення. Статус безробітногомали586 осіб, з яких409 осіб отримувалидопомогу по безробіттю. Іззагальноїчисельностібезробітних281 особа проживає  у сільській місцевості.

Протягом січня-серпня 2012 року 127 роботодавців зареєстрували у службі зайнятості 856 вакансій.

Станом на 01 вересня поточного року кількістьактуальних вакансій –41, в тому числі: для робітників13 вакансій,  для службовців24 вакансії та 4 – для осіб, які не потребуютьспеціальноїпідготовки.

Кількість переглядів: 69