Центр зайнятості інформує

Протягомсічня-вересня 2012 року послугамиОлександрівського районного центру зайнятостіскористалися1919 осіб  незайнятихгромадян. Статус безробітногомали 1726 осіб, з якихотримувалидопомогу по безробіттю1525 особи.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості у січні-вересні 2012 року становила 859 осіб, у тому числі 37 осіб з числа безробітних було працевлаштовано шляхом надання дотацій роботодавцям з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, чотири особи працевлаштовано на перше робоче місце відповідно до  Закону України “Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю” та 15 безробітних осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та організували власну справу.

Із загальної чисельності працевлаштованих – 376 мешканці сіл району. З початку року працевлаштовано 81 особу, які належать до соціально-незахищених категорій населення, з них – 24 особи працевлаштовано на заброньовані робочі місця. Рівеньпрацевлаштуваннянезайнятихгромадян становить44,8 %.

Протягомсічня-вересня 2012 року проходили професійненавчання 245 осіб з числа безробітних. Рівеньохопленняпрофесійнимнавчаннямстановить 12,8 %.

В оплачуванихгромадських роботах брали участь 786незайнятихосіб. Рівеньзалученнянезайнятихгромадян до участі у громадських роботах зрісдо 41% у січні-вересні 2012 року проти37% у відповідному періоді 2011 року.

Станом на 01 жовтня 2012 року на обліку в центрізайнятостіперебувало597 незайнятихгромадян. Серед них 335осібжінки; 224 особи – молодь до 35 років; 19осібвивільненіпрацівники; 84 особи, якіналежать до соціально-незахищених категорій населення. Статус безробітногомали577 осіб, з яких371 особа отримуваладопомогу по безробіттю. Іззагальноїчисельностібезробітних286 осіб проживає  у сільській місцевості.

Протягом січня-вересня 2012 року 135 роботодавців зареєстрували у службі зайнятості 917 вакансій.

Станом на 01 жовтня поточного року кількістьактуальних вакансій –34, в тому числі: для робітників8 вакансій,  для службовців23 вакансії та 3 – для осіб, які не потребуютьспеціальноїпідготовки.

Кількість переглядів: 29