У райдержадміністрації

На початку жовтня 2018 року розпочалося оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, яке проводиться з метою визначення якості виконання державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», завдань, а також для прийняття рішення щодо преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні таких державних службовців.

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відбудеться вперше після набуття чинності Законом України «Про державну службу» та проводиться відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня       2017 року № 640.

Начальник відділу управлінням персоналом Олександрівської райдержадміністрації Анжела Скляренко провела навчання для керівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації та керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації щодо процедур оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

Під час навчання було розглянуто етапи оцінювання, порядок оскарження результатів оцінювання та скасування висновку щодо результатів оцінювання окремого державного службовця. Обговорено список державних службовців райдержадміністрації, оцінювання результатів службової діяльності яких проводитиметься у жовтні – листопаді 2018 року, та графік проведення безпосередніми керівниками оціночної співбесіди індивідуально з кожним державним службовцем.

Звернуто  увагу  на порядок визначення індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців, вимоги до складання індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності, унормовані Нацдержслужбою України, а також алгоритм визначення/перегляду завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», на наступний період.

Кількість переглядів: 50