У райдержадміністрації

22  жовтня голова районної державної адміністрації Ольга Борота провела оперативну нараду з керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та відомств. У нараді взяв участь  голова районної ради Григорій Гончаренко.

На нараді начальник фінансового управління райдержадміністрації Валентина Шията інформувала про підсумки виконання місцевих бюджетів, дохідної частини місцевих бюджетів району за січень-вересень 2018 року. За її словами, до зведеного бюджету загального та спеціального фондів надійшло податків, зборів, субвенцій, дотацій з державного та місцевих бюджетів в сумі  274748,8 тис.грн.

За січень-вересень 2018 року надходження податків і зборів, інших  платежів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району склали 87914,2 тис.грн., що становить 121,9% до плану на січень-вересень 2018 року.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло  доходів у сумі     84838,2  тис.грн., або 121,8% до запланованих місцевими радами показників. Районний  бюджет за доходами виконано на 118,9 %, темп росту 118,9%.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло  1390,7 тис.грн., що більше у 2,9 рази до плану на відповідний період  2018 року,  надійшло на  564,7 тис.грн. більше  минулого року, або на 68,4%.

Акцизного податку   надійшло 4638,7 тис.грн., що становить 131,7% до уточненого плану на січень-вересень 2018 року, що більше на 1117,2 тис.грн.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з юридичних та фізичних осіб склали 855,8 тис.грн, 128,7% до плану на січень-вересень, що більше на 244,0 тис.грн. (39,9%) до відповідного періоду  2017 року.

Єдиного податку надійшло  12649,1 тис.грн. що становить  118,1% до плану, або більше на 1939,8 тис.грн., темп росту 124,8% (більше на   2510,0 тис.грн.). 

За січень-вересень 2018 року надходження податку на доходи фізичних осіб склали 49054,1 тис.грн., або 119,0% до  плану.

Темп росту цього податку  склав 119,1% (більше на 7869,8 тис.грн.), який забезпечено насамперед за рахунок оподаткування доходів у вигляді заробітної плати (збільшення на 12,5%, або на 3609,6 тис.грн.).  Крім того,  на  46,5% (3515,9 тис.грн.) зросли надходження по податку, який сплачується з доходів, інших ніж заробітна плата (виплачені дивіденди, орендна плата за земельні частки (паї) тощо), а також збільшились надходження по податку на доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами на 25,5% (960,2 тис.грн.).

Надходження плати за землю склали 14800,8 тис.грн., або 122,9% до плану, темп росту 119,8%. (2449,9 тис.грн.).

Транспортного податку надійшло 194,1 тис.грн.   (134,2% до плану), темп росту 126,0%.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності надійшло 1046,5 тис.грн (124,1%), темп росту (118,7%).

Інші надходження становлять  208,4 тис.грн.

Трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району надійшло  (загальний фонд)  57983,9 тис.грн., що становить 100% до плану на період з них: медична субвенція (18609,0 тис.грн.), освітня  (38363,9 тис.грн.), субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1011,0 тис.грн.).

Дотації з місцевого бюджету за рахунок дотації з державного бюджету отримано 10330,0 тис.грн., або 100% до плану.

Субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  109651,2 тис.грн. з них: на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  5617,4 тис.грн.,  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату  житлово-комунальних послуг 56497,3 тис.грн.,  субвенція  на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям 44025,9 тис.грн.,  субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  1369,6 тис.грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  562,6 тис.грн.,  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок коштів медичної субвенції 714,6 тис.грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 339,1 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа  524,7 тис.грн.

Інших субвенцій з місцевих бюджетів надійшло  5848,9 тис.грн.         

Інших додаткових дотацій з місцевих бюджетів  1352,9 тис.грн.

 Надходження доходів (без трансфертів) до спеціального фонду місцевих бюджетів району склали 3076,0 тис.грн.(124,4% до плану), з них: власні надходження бюджетних установ 2673,6 тис.грн. (125,0% до плану), екологічного податку  134,3 тис.грн. (152,0%), грошові стягнення, за шкоду заподіяну порушенням  законодавства про охорону навколишнього природного середовища 9,2 тис.грн., коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності 201,7 тис.грн.; кошти від відчуження майна,  що перебуває в комунальній власності 56,7 тис.грн.;  кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   0,5 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1083,7 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 230,0 тис.грн.

Інші субвенції з місцевого бюджету 354,0 тис.грн.

За звітними даними за 9 місяців 2018 року  із зведеного бюджету району проведено  видатків у сумі 278563,0 тис.грн., з них:  загального фонду   268048,8  тис.грн., спеціального фонду 10514,2  тис.грн.

Із загального обсягу проведених видатків направлено на оплату праці з нарахуваннями  97053,4  тис.грн., медикаменти 982,2 тис.грн., продукти харчування  4254,7 тис.грн., енергоносії 9578,5 тис.грн., соціальне забезпечення  109206,9 тис.грн., капітальні видатки 8031,1 тис.грн.

Переважна частина коштів місцевих бюджетів спрямована на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення  260155,9 тис.грн., або 93,4%.   Зокрема за рахунок цих коштів забезпечено:

функціонування  115 бюджетних установ з чисельністю 1836,68 фактично зайнятих   штатних одиниць,

фінансування державних програм соціального захисту населення (допомоги, пільги, субсидії).

Станом на 01 жовтня 2018 року кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги відсутня.

Протягом 9 місяців 2018 року на видатки місцевих бюджетів залучені вільні залишки коштів загального фонду, що склались на початок року у сумі    19593,2 тис.грн., що складає  95,9% від їх загального обсягу (20439,0  тис.грн.).

За січень – вересень 2018 року  установами, що фінансуються з  місцевих бюджетів, порівняно з минулим періодом зменшено споживання енергоносіїв (у фізичних обсягах) у зв’язку з проведеними енергозберігаючими заходами.

За рахунок коштів медичної субвенції за січень-вересень 2018 року забезпечено закупівлю інсулінів для хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 339,1 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету 283,4 тис.грн.

На фінансування заходів державних програм соціального захисту населення  спрямовано 107537,5 тис.грн., що менше порівняно з 2017 роком   на 1426,3 тис.грн., з них на надання допомог окремим категоріям громадян більше на  286,5 тис.грн. (на 0,7%), державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та грошового  забезпечення  прийомним батькам   збільшилось на 36,7%   (на 367,3 тис.грн.),   пільг зменшилось на 769,6 тис.грн.,   субсидій зменшилось на 1337,9 тис.грн.

За січень-вересень 2018 року отримувачами соціальних допомог були    2761   сімей, пільг на житлово-комунальні послуги  2596 сімей, на придбання твердого палива та скрапленого газу   351 сімей, субсидій на житлово-комунальні послуги  4948 сімей, на придбання твердого палива та скрапленого газу 1723 сімей

Видатки місцевих бюджетів з надання соціальних допомог профінансовані на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, іншим категоріям населення в сумі  44025,9   тис.грн., державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та грошового  забезпечення  прийомним батькам 1369,6 тис.грн.,  на пільги і субсидії населенню на житлово-комунальні та інші послуги 62114,7 тис.грн. Проведені розрахунки по пільгах та субсидіях населенню на:

оплату енергоносіїв і житлово-комунальних послуг у сумі  56497,3  тис.грн.;

придбання твердого палива та скрапленого газу  5617,4  тис.грн.;

на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян використано  757,1  тис.грн.

Завдяки збільшенню надходжень власних доходів місцевих бюджетів   суттєво збільшилися видатки,  пов’язані з виконанням власних повноважень органів місцевого самоврядування.

На капітальні видатки з бюджетів розвитку місцевих бюджетів за  9 місяців 2018 року спрямовано 8076,5 тис.грн. (у 2017 році відповідного періоду 10380,9тис.грн.), що на 2304,4тис.грн. менше проти минулого періоду.

На фінансування житлово-комунального господарства за січень-вересень  2018 року із загального та спеціального фонду спрямовано 2241,3 тис.грн., або на 429,1 тис.грн.,  більше порівняно з аналогічним періодом  2017 року (1812,2тис.грн.). На виконання робіт з благоустрою із загального та спеціального фонду спрямовано використано 1868,7тис.грн.,  на придбання житла окремим категоріям населення – 372,6 тис.грн.

Значно зменшились видатки місцевих бюджетів на фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг  загального користування. За 9 місяців 2018 року на зазначені цілі із загального та спеціального фонду спрямовано 4861,1  тис.грн., що на 2701,9 тис.грн.,  менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

Залишки коштів дорожніх фондів місцевих бюджетів, які мають цільове призначення і використовуються на потреби дорожнього господарства станом на 01 жовтня 2018 року  склали  52,9 тис.грн.

Видатки за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища за січень – вересень  2018 року склали 26,4 тис.грн., що в порівняні з аналогічним періодом 2017 року (76,2 тис.грн.) менші на   49,8 тис.грн.. Залишки коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища станом на 01 жовтня  2018 року склали 417,8  тис.грн.

За 9 місяців 2018 року обсяг видатків за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва (земельні фонди) видатки не проводилися (у 2017 році  використання не проводилось).

Залишки коштів на рахунках земельних фондів місцевих бюджетів станом на  01 жовтня 2018 року склали  22,5 тис.грн.

Станом на 01 жовтня 2018 року на рахунках місцевих бюджетів залишки коштів  склали  по загальному фонду 22719,4  тис.грн., на спеціальних рахунках бюджетних установ (власні надходження) 880,8  тис.грн., на рахунках спеціального фонду, які направляються на спеціальні видатки (дорожні, земельні фонди, фонди навколишнього середовища, бюджет розвитку) залишки коштів склали 1979,8 тис.грн.

На співфінансування інвестиційних проектів  при плані 624,0 тис.грн. («Будівництво сільської лікарської амбулаторії за   адресою: вул. Снісаренка, 1, смт. Єлизаветградка Олександрівського району Кіровоградської області» (з виготовленням проектно-кошторисної документації) профінансовано  230,0 тис.грн.

З рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  («Проведення санації (капітальний ремонт) будівлі комунального закладу КЗ  «Олександрівське НВО № 1», 27300 вул. Вишнева, 18 смт. Олександрівка, Кіровоградська область (коригування)» при плані  2000,0 тис.грн.  використання коштів не проводилось.

Станом на 01 жовтня 2018 року  кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету склала 7768,1 тис.грн., з них, за рахунок субвенцій з державного бюджету  7768,1 тис.грн.

Станом на 01 жовтня 2018 року дебіторська заборгованість по загальному фонду у сумі 6,0 тис.грн., по спеціальному фонду дебіторська  заборгованість склала  9,4  тис.грн.

Також на нараді розглянуто питання надзвичайних ситуацій та криміногенних ситуацій у районі.

Кількість переглядів: 39