Умови праці на робочих місцях та атестацію робочих місць

Робоче місце з умов працi оцінюється з урахуванням впливу всіх факторів виробничого середовища i трудового процесу на працiвникiв, передбачених гігієнічною класифікацією працi (розділ I Карти), сукупних технічного   i органiзацiйного рівня умов працi (роздiл II Карти), ступеня ризику пошкодження здоров’я.

На основі комплексної оцінки робочі місця відносяться до трьох видів умов праці:

  • з особливо шкідливими та особливо важкими умовами працi,
  • зі шкiдливими та важкими умовами працi,
  • зі шкiдливими умовами працi

Право на пенсію на пільгових умовах, інші пільги і компенсації залежно від умов праці визначаються за діючими нині законодавчими актами.

За оцінку умов працi керівників та спеціалістів приймається оцінка умов працi керівних працівників, якщо вони зайняті виконанням робіт в умовах, передбачених Списками № 1 i 2 їх підлеглих протягом робочого дня.  Під повним робочим днем слід розуміти виконання робiт , передбачених Списками , не менше 80% робочого часу , що має підтверджуватись відповідними документами.

За документами атестації визначаються невідкладні заходи щодо покращання умов i безпеки праці, які не потребують для їх розробки   i впровадження залучення сторонніх організацій i фахівців.

За результатами атестацiї складається перелік:

– робочих місць, виробництв, робiт, професій i посад, працівникам яких підтверджене право на пільги i компенсації, передбачені законодавством,  а також за рахунок коштів підприємства згідно зі статтею 26 Закону України “Про пiдприємства” i статтею із Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

  • робочих мiсць з несприятливими умовами працi, на яких необхідно

здійснити ершочергові заходи щодо їх покращення.

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії   i посади яких внесені до переліку.

Матеріали атестації робочих мiсць є документами суворої звітності i зберігаються на підприємстві протягом 50 років.

Кількість переглядів: 3