В порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів відбулися зміни

Урядом було прийнято постанову від 21.08.2019 року № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого   2013 року № 115», внаслідок чого зазнав змін затверджений нею Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі – Порядок).

Просимо прийняти до відома особливості оновленого Порядку під час розробки та укладення колективного договору, змін/або доповнень до нього,         а також надаємо зразок рекомендаційного листа підприємства, установи, організації «Про повідомну реєстрацію колективного договору», який надається до реєструючого органу разом із колективним договором, змінами чи/або доповненнями до нього на здійснення його/їх повідомної реєстрації.

Просимо укладати колективні договори у відповідності до норм та положень цього Порядку.

Особливості оновленого 21.08.2019 року Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів полягають у наступному:

  1. На повідомну реєстрацію подається один примірник колективного договору (угоди), змін та доповнень до нього (неї) разом із додатками та супровідним листом/заявою.

         На вибір сторін угод, договорів (залежно від їхніх фінансово-технічних можливостей) пропонується три варіанти подання документів реєструючому органу:

1)    оригінал паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;

2)    оригінал електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;

3)    електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія), засвідчена кваліфікованою електронною печаткою.

Перелік протестованих систем електронного документообігу, інтеграційну взаємодію яких з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади підтверджено, міститься на офіційному веб-сайті Державного підприємства «Державний центр інформаційних ресурсів України»: http://dir.gov.ua/sistemaelektronnoyivzayemodiyiorgan/perelikprotestovansystemelectr/.

  1. Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації колективної угоди чи договору, змін і доповнень до них, повертати їх на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати додаткові вимоги до оформлення поданих на реєстрацію документів.
  2. Реєструючий орган письмово інформує про реєстрацію угоди (договору), змін та доповнень до них суб’єкта, який подав на реєстрацію цей документ.

         Звертаємо увагу, що реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику угоди, договору, змін і доповнень до них, і не повертає його сторонам.

         З повною чинною версією постанови Кабінету Міністрів України  від 21.08.2019 р. № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115» можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Верховної Ради України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-2019 та використовувати її у подальшій роботі при укладенні колективних договорів/угод. 

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗРАЗОК СУПРОВІДНОГО ЛИСТА ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, ЗМІН ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО НЬОГО, ЩО НАДХОДЯТЬ ДО РЕЄСТРУЮЧОГО ОРГАНУ НА ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ 

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

№_______  від  ________________

Управління соціального захисту населення Олександрівської райдержадміністрації)

 

Про повідомну реєстрацію

колективного договору

Направляємо на повідомну реєстрацію  (вибрати потрібний варіант)

1) підписаний  паперовий оригінал колективного договору (змін чи доповнень до колективного договору) _________________  разом із

                                                                 (назва колективного договору)  

додатками, з прошитими і пронумерованими сторінками;

або

2) оригінал електронного колективного договору (змін чи доповнень до колективного договору) ______________ ,  з пов’язаними з ним                                                         

                                      (назва колективного договору)  

кваліфікованими електронними підписами;

або

3) електронну копію паперового оригіналу колективного договору (змін чи доповнень до нього) ________________ , засвідчену кваліфікованою

                                                      (назва колективного договору) електронною печаткою.

Колективний договір укладено вперше (у разі реєстрації колективного договору, укладеного вперше) 

або 

Попередній колективний договір був зареєстрований (найменування реєструючого органу, № та дата реєстрації) зі змінами і доповненнями (у разі наявності, № та дата реєстрації).

        (у разі подання на реєстрацію чергового колективного договору). 

Відповідно до п. 7 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013    № 115 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019  № 768), надаємо/або не надаємо згоду на оприлюднення тексту колективного договору (змін і доповнень до нього) та його/їхніх додатків.

 (У разі наявності інформації з обмеженим доступом, вказати сторінки, розділи, пункти, додатки тощо, які не підлягають оприлюдненню, а також підстави щодо обмеження доступу до цієї інформації відповідно до законодавства або рішення сторін).

 Додаток: один примірник колективного договору (змін/доповнень до нього) на ___ арк.

___________________         ________________       _____________________

(посада особи, яка надсилає лист)                      (підпис особи)                                  (П. І. Б. особи)

(П. І. Б. виконавця, контактний телефон)

Повідомну реєстрацію колективних договорів, змін чи/або доповнень до них в Олександрівському районі здійснює відділ з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення Олександрівської райдержадміністрації. Подати на повідомну реєстрацію колективний договір, зміни чи/або доповнення до нього можна на електронну адресу УСЗН inbox2@olexrda.kr-admin.gov.ua або особисто до приміщення управління за адресою: вул. Сонячна, 2 а.

У разі виникнення питань з приводу використання оновленого Порядку повідомної реєстрації колективних договорів звертатися за телефоном 3-25-32. 

Кількість переглядів: 2