Відбулося засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

22 лютого п.р. під головуванням голови районної державної адміністрації О. Бороти відбулось засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. В засіданні взяли участь керівники та спеціалісти управлінь та відділів райдержадміністрації, територіальних органів відомств і установ. Також до участі в засіданні було запрошено представників окремих сільських і селищних рад, ДП «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО_ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№104).

Розпочинаючи засідання О. Борота зазначила, що: “з 01 січня 2019 року державою встановлено мінімальну заробітну плату в розмірі 4173 грн., тому всім членам районної комісії потрібно максимально працювати шляхом роз’яснення роботодавцям і найманим працівникам всі ньюанси та нові шляхи по реалізації завдань, які поставлені державою в сегменті соціально-трудових відносин та оплати праці в 2019 році.”

Начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального  захисту райдержадміністрації, секретар районної комісії К. Сальнікова доповіла про про стан виплати заробітної плати та стан виконання протокольних доручень, даних за результатами попередніх засідань комісії.

За статистичними даними станом на 01 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі на підприємствах району була відсутня. За статистичними даними станом на 01 лютого 2019 року заборгованість по заробітній платі на підприємствах району становила 74,3 тис. грн.. Єдиним підприємством у якого у січні 2019 року виникла заборгованість із заробітної плати є ДП «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО_ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№104), яка станом на 20 лютого п.р. виплачена у повному обсязі.

Відділом з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення районної державної адміністрації постійно вживаються заходи щодо недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району.

Так, на виконання повноважень районної державної адміністрації в частині здійснення державного контролю за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці, з метою інформування роботодавців та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин спеціалісти відділу праці та соціально-трудових відносин самостійно приймають рішення про необхідність відвідування роботодавців. У січні 2019 року вивчено стан дотримання чинного законодавства з питань оплати праці в 2 фізичних осіб-підприємців (ФОП Полякова А.В., ФОП Пиптя О.О.) та в 1 закладі соціального захисту (Єлизаветградківський п/н інтернат), , в результаті яких виявлено 3 порушення по оплаті праці. Керівникам та бухгалтерам надано рекомендації щодо поліпшенню фінансово-господарської діяльності в підприємствах та усунення порушень по оплаті праці.

З метою підвищення середньомісячної заробітної плати працівників та виключення випадків нарахування її менше мінімального законодавчо встановленого рівня, з керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та спеціалістами територіальних органів в районі проведено особисті зустрічі надано рекомендації щодо збільшення розмірів заробітної плати найманим працівникам до 10000 грн., а у сільському господарстві до 15000 грн.

На виконання рішення районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій  та інших соціальних виплат, засідання якої відбулося 25 січня 2019 року (протокол від 25 січня 2019 року № 1) стан виплати заробітної плати працівникам з метою своєчасної її виплати та недопущення заборгованості з неї взято під особистий контроль голови райдержадміністрації.   Крім того, звергнуто увагу керівників бюджетних установ та організацій на недопущення нарахування заробітної плати працівникам за повністю відпрацьований робочий час у розмірі меншому від встановленого законодавством мінімального розміру (з 01 січня 2019 року – 4173 грн.), вирівнювання заробітних плат некваліфікованих і високопрофесійних працівників, недопущення скорочення працівників та переведення їх на неповний робочий час; на вжиття заходів щодо диференціації заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності та умов роботи, що виконується, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Нажаль, досі в районі поширена практика приховування частини заробітної плати від оподаткування, так звана «виплата в конвертах». Вирішуючи дане питання, у січні 2019 року проведено 2 рейдів-обстежень у 15 СПД, у яких    неоформлених працівників не виявлено; проведено 1 засідання, де заслухано  11 підприємців, у яких за даними органів Пенсійного фонду України виявлено порушення трудового законодавства щодо додержання мінімальних державних гарантій.

Станом на 22 лютого  2019 року розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників у ІУ кварталі 2018 року невідомо. Проте, за даними моніторингу розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників на підприємствах району у грудні 2018 року складав: сільське господарство – 8190 грн.; переробна промисловість – 7527 грн; постачання електроенергії, газу – 11941 грн; водопостачання, каналізація – 7609 грн; будівництво – 6381 грн; оптова та роздрібна торгівля – 7358 грн; транспорт – 9429 грн; тимчасове розміщення й організація харчування – 4283 грн; інформація та телекомунікація – 6502 грн; фінансова та страхова діяльність – 11449 грн; операції з нерухомим майном – 5084 грн; професійна, Наукова та технічна діяльність – 7826 грн., адмін. обслоуговування – 5552 грн; державне управління – 14564 грн; освіта – 7420 грн; охорона здоров»я – 6558 грн; спорт – 5817 грн; інші види послуг – 5319 грн.

З метою запобігання порушенням законодавства про працю спеціалістами відділу праці та соціально-трудових відносин проводяться регулярні інформаційно-роз’яснювальні кампанії щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників.

В ході засідання заслухано пояснення представника   ДП «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО_ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№104), головного бухгалтера О. Осадчу щодо причин виникнення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємстві. О. Осадча пояснила, що заборгованість   із виплати заробітної плати в підприємстві виникла перед 7 працівниками підприємства, із-за несвоєчасності надходження коштів на рахунок   від реалізації с/г продукції в сумі 73,4 тис. грн., яка до 21 лютого п. р. виплачена у повному обсязі.

На засіданні було розглянуто виконання доручень даних за результатами попередніх засідань комісії.

За результатами засідання було прийнято ряд рішень, щодо посилення заходів у даній сфері та дано ряд доручень відповідальним виконавцям.

Кількість переглядів: 21