Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин інформує про проведену роботу у 2017 році

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Олександрівської райдержадміністрації, який забезпечує реалізацію соціальної політики у сфері зайнятості населення, оплати праці та соціально трудових відносин.

Протягом 2017 року відділом проведено 41 дослідження стану соціально-трудових відносин і організації оплати праці, виявлено  76   порушень. За результатами досліджень до управління Держпраці направлено 5 подань про порушення трудового законодавства   7 підприємствами району.

Підготовлено матеріали для проведення 12 засідань районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. За результатами яких дано відповідні доручення, встановлено контроль за їх виконанням, оформлено 12 протоколів.

Відділом проводився аналіз рівня заробітної плати працівникам району. Так, середньомісячний рівень заробітної плати по району у ІІІ кварталі  2017 року складав 6208 грн. і збільшився до січня-вересня 2016 року на 46,6%, що становить 102,9% до середнього рівня по області. Завдання районної програми СЕР на 2017 рік (6000 грн.) виконано на 103,5%.

Працівниками відділу постійно контролюється своєчасність виплати заробітної плати працівникам району. Станом на 01.01.2018 року, заборгованість із виплати заробітної плати по колу підприємств, які звітують до статистичних органів – відсутня, по колу підприємств, які не звітують до статистичних органів – відсутня.

Протягом року на постійному контролі знаходилося питання недопущення виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати.

З метою недопущення виникнення заборгованості в межах наданих повноважень було здійснено ряд заходів, зокрема проведено 12 засідань районної  комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, графік погашення заборгованості на підприємствах району станом на 01.01.2017 року не розроблявся із-за відсутності існуючої заборгованості.

Відділом проводиться аналіз стану зовнішньої та внутрішньої трудової міграції працездатного населення району в працездатному віці. Так, за оцінкою, станом на 1 вересня 2017 року в районі проживало 27,0 тис. осіб. Природний рух населення району характеризується зменшенням народжуваності та смертності порівняно з 2016 роком. До кінця 2017 року чисельність населення очікується в кількості – 27,0 тис. осіб, в тому числі  чисельність сільського населення – 16,7 тис. осіб. В цілому, чисельність сільського населення щороку зменшується. У 22 сільських населених пунктах району чисельність населення становить менше 50 осіб, у 5 – менше 100 осіб. У 12 сільських населених пунктах взагалі немає дітей віком до 5 років. Це потребує пошуку додаткових можливостей зайнятості для жителів села, як у сільськогосподарському виробництві через його диверсифікацію, а також в інших секторах економіки району. Для цього є потреба у відновленні потенціалу тваринництва, створенні підприємств із переробки сільськогосподарської сировини безпосередньо у сільських населених пунктах. У сільських населених пунктах недостатньо закладів соціальної інфраструктури, а стан наявних об’єктів потребує впровадження енергоефективних технологій і обладнання, проведення реконструкцій і капітальних ремонтів приміщень задля створення належних умов праці та надання послуг споживачам. Виконання даних заходів дозволить збалансувати розвиток сіл і запобігти подальшому відтоку молодого, кваліфікованого і освіченого населення з сільських територій. Маючи значний потенціал та демонструючи стабільність навіть у кризовий період, агропромисловий комплекс району не в змозі забезпечити достатню зайнятість для сільського населення, що призводить до знелюднення сільських територій.

Відділом проводиться аналіз ринку праці та створення нових робочих місць у районі. Так, станом на 31.12.2017 року на обліку в Олександрівському районному центрі зайнятості  було зареєстровано 2109 осіб з числа безробітних, що на 3,3% більше ніж в 2016 році. У 2017 році за направленням служби зайнятості працевлаштовано 673 особи, пройшли навчання – 304 особи, взяли участь у громадських роботах – 492 особи.

Відповідно до програми зайнятості на 2017 рік на території району  планувалося створити 350 нових робочих місць У січні-листопаді 2017 року за даними головного управління Державної фіскальної служби України в Кіровоградській області на нові робочі місця працевлаштовано 229 осіб, або 65,4% програмного завдання (350 осіб).

Станом на 31.12.2017 року за оперативними даними моніторингу працевлаштування на нові робочі місця працевлаштовано 310 осіб, або 88,6% програмного завдання (350 осіб). а саме:

–    на підприємствах району – 159;

– зареєстровано договорів між фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності та найманими працівниками – 63;

–    зареєстровано 8 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності –

88;

–   ліквідовано фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності за даними відділу державного Реєстру – 114;

– розірвано договорів між фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності та найманими працівниками – 28.

З метою збереження існуючих робочих місць проведено 2 засідання комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття                  та масового вивільнення працівників.

З метою здійснення заходів із професійної адаптації учасників антитерористичної операції заключено з автошколою району 1 договір на освітні послуги для 3 учасників АТО.

Протягом січня-грудня 2017 року було проведено по району  2 комплексних виїзди районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, де охоплено перевіркою 44 суб’єкти господарювання, розміщених в тому чи іншому населеному пункті району, одночасно. При цьому рейди проводяться без завчасного попередження як самих суб’єктів господарювання так і сільських голів, що дає змогу виявити неоформлених працівників. За результатами вжитих заходів за січень-грудень 2017 року було залучено 1 громадяна до оформлення трудових відносин  з 1 фізичною особою – підприємцем та 2 громадянина до реєстрації підприємницької діяльності. В результаті чого до бюджету забезпечено додаткове надходження податку, а саме: податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору.

Підготовлено матеріали для проведення 13 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та 4 засідань районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, за результатами яких дано відповідні доручення, встановлено контроль за їх виконанням, оформлено протоколи.

Спеціалістами відділу здійснено повідомну реєстрацію 28 колективного договору та 37 змін і доповнень до раніше укладених колективних договорів, якими охоплено 3864 працівники. Під час здійснення повідомної реєстрації колективних договорів  здійснюється перевірка норм колективного договору на відповідність їх чинному законодавству про працю. У випадку виявлення неточностей та помилок надаються рекомендації та вносяться конкретні зауваження.

Відділом проводиться експертиза умов праці та якості проведення атестації робочих місць за умовами праці. Станом на 01.01.2018 року в районі підприємств з шкідливими умовами праці – 46, в них робочих місць з шкідливими умовами праці – 884, проведена атестація в 43 підприємствах району ( 93,5%), в них атестовано робочих місць – 863 (97,6%) (див. таблиця 1).  

Таблиця 1

ДАНІ про підприємства, установи та організації з шкідливими умовами праці та проведення атестацій робочих місць  станом на 01.01.2018 року

Кількість підприємств з шкідливими умовами праці В них робочих місць з шкідливими умовами праці Кількість підприємств на яких проведена атестація робочих місць за умовами праці В них атестовано робочих місць Питома вага підприємств, установ і організацій, які провели атестацію робочих місць Питома вага атестованих робочих місць
гр.3 : гр.1

х 100%

гр.4 : гр.2

х 100%

1 2 3 4 5 6
46 884 43 863 93,5 97,6

З метою забезпечення виконання статті 103 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», наказу Міністерства праці та соціальної політики України та постанови Правління Пенсійного фонду України від 10 січня 2007 року №4/1-1 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України» відділом проводиться перевірка правильності призначення (перерахунку) та виплати  пенсій Олександрівським  відділом з питань призначення (перерахунку) та виплати пенсій Знам’янського об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Кіровоградської області.

За ІУ квартал 2017 року перевірено пенсійних справ та особових рахунків – 541, з них: 

–  новопризначених пенсій – 57,

–  перерахунків пенсій – 200,

виплати пенсій згідно статей Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» :

– статті 53  – 110;

– статті 52  – 35;

– статті 47  – 139.

Порушень пенсійного законодавства при призначенні та виплаті пенсій не виявлено.

Порушень термінів при призначенні та здійсненні перерахунків пенсій не виявлено.

Спеціалістом управління соціального захисту населення райдержадміністрації, який здійснює нагляд за правильністю призначення та виплати пенсій  постійно проводиться робота щодо перевірки стану заповнення електронних пенсійних справ шляхом звірки даних АСОПД/КОМТЕХ та ЄДАРП з метою виявлення фактів неотримання пенсіонерами належних надбавок та підвищень до пенсій. В результаті проведеної роботи в ІУ кварталі 2017 року зазначених порушень не виявлено.

Спеціалістами відділу праці постійно надаються консультації та рекомендації з питань, що належать до їх компетенції. Роз»яснення норм чинного трудового законодавства висвітлюються в районній газеті «Вперед» та веб сайті райдержадміністрації.

Кількість переглядів: 45