Виконання доходної та видаткової частини місцевих бюджетів за 2019 рік

Про підсумки виконання доходної та видаткової частини місцевих бюджетів за 2019 рік на оперативній нараді, яку 27 січня провів перший заступник голови райдержадміністрації Анатолій Каражбей, інформувала начальник фінансового відділу райдержадміністрації Валентина Шията.

Так, до зведеного бюджету загального та спеціального фондів надійшло податків, зборів, субвенцій, дотацій з державного та місцевих бюджетів в сумі   344830,2 тис. грн.

За  2019 рік надходження податків і зборів, інших  платежів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району склали  141809,2 тис. грн., що становить 107,1% до плану на  2019 рік, темп росту 112,2%.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло  доходів у сумі 137333,0 тис. грн. Районний  бюджет за доходами виконано на 107,5 %, темп росту 116,4%.

  Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло  4511,6 тис. грн.., 123,6% до плану на відповідний період  2019 року.

Акцизного податку   надійшло 6021,8 тис. грн.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з юридичних та фізичних осіб склали 1151,9 тис. грн.

Єдиного податку надійшло  24098,1 тис. грн.  

За 2019 рік надходження податку на доходи фізичних осіб склали  80606,5 тис. грн.  Темп росту цього податку  склав 115,6% (10895,6 тис. грн.), який забезпечено насамперед за рахунок оподаткування доходів у вигляді заробітної плати (збільшення на 7,6%, або на 3470,5 тис. грн.).  Крім того,  на  26,3% (4413,9 тис. грн.) зросли надходження по податку, який сплачується з доходів, інших ніж заробітна плата (виплачені дивіденди, орендна плата за земельні частки (паї) тощо), також збільшились надходження по податку на доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами на 41,8% (2769,4 тис. грн.), збільшились надходження по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на 33,1% (241,7 тис. грн.).

Надходження плати за землю склали 19167,3 тис. грн.

Транспортного податку надійшло 153,9 тис. грн.

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 5,5 тис. грн.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності надійшло 1264,9 тис. грн.

Інші надходження становлять  303,4 тис. грн.

Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам району надійшло   (загальний фонд)  81801,7 тис. грн., з них: медична субвенція (18604,7 тис. грн.), освітня субвенція  (58669,6 тис. грн.), на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (4527,4 тис. грн.).

 Дотації з місцевого бюджету іншим місцевим  бюджетам отримано   15647,3 тис. грн., або 100% до плану.

  Субвенцій з місцевого бюджету – 104052,5 тис. грн. З них: на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4774,8 тис. грн.,  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату  житлово-комунальних послуг   20970,1 тис. грн., субвенція  на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям  60162,3 тис. грн., субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  2222,6 тис. грн.,  субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 591,9 тис. грн.,  субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 936,6 тис. грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 861,6 тис. грн.,  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції  491,7 тис. грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань   173,1 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 868,7 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 303,1 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 465,2 тис. грн., на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2164,7 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 919,0 тис. грн., інших субвенцій з місцевих бюджетів надійшло   8147,1 тис. грн.  

Надходження доходів (без трансфертів) до спеціального фонду місцевих бюджетів району склали 4476,2 тис. грн.

Субвенцій з місцевого бюджету надійшло 1519,5 тис. грн.

За січень-грудень 2019 року органами ДПС до бюджетів усіх рівнів стягнуто 2424,5 тис. грн. податкового боргу.

За звітними даними за січень-грудень 2019 року  із зведеного бюджету району проведено  видатків у сумі 344 596,8 тис. грн., з них:  загального фонду  324 659,4 тис. грн., спеціального фонду 19 937,4 тис. грн. З них капітальні видатки 15 882,5 тис. грн.

На захищені статті видатків  по місцевих бюджетах району направлено 274573,6  тис. грн., або 85% видатків загального фонду.

Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціального призначення і загалом складає 311294,3 тис. грн.

Зокрема за рахунок цих коштів забезпечено фінансування закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури та фізичної культури.  Зокрема,  асигнування на утримання установ та закладів освіти використані в сумі  130 522,6 тис. грн.

Установи охорони здоров’я профінансовані в сумі 35779,3  тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано 24952,9 тис. грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 1298,3  тис. грн., на оплату продуктів харчування 910,0 тис. грн., видатки з оплати енергоносіїв і комунальних послуг профінансовані у сумі 3759,1  тис. грн. За рахунок коштів медичної субвенції у 2019 році забезпечено закупівлю інсулінів для хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 952,0  тис. грн., за рахунок коштів районного бюджету 460,3 тис. грн.

Установи та інші видатки соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані в сумі 101177,6 тис. грн. На фінансування заходів державних програм соціального захисту населення  спрямовано  88130,0 тис. грн.

 На надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян використано  892,2 тис. грн.

Заклади культури профінансовані в сумі  11916,0 тис. грн.

Заклади фізкультури і спорту профінансовані в сумі 4384,8 тис. грн. 

На утримання органів місцевого самоврядування кошти використані в сумі  27514,0 тис. грн.

На фінансування житлово-комунального господарства у  2019 році із загального та спеціального фонду спрямовано 4525,1 тис. грн., які були використані на роботи по благоустрою в сумі 3335,5 тис. грн., та на придбання житла для окремих категорій населення в сумі 1189,6 тис. грн.

Видатки місцевих бюджетів на фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг  загального користування за 2019 рік  із загального та спеціального фонду склали 5573,6 тис. грн.

Видатки за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у  2019 році склали 434,2 тис. грн.

Завдяки збільшенню надходжень власних доходів місцевих бюджетів   суттєво збільшилися видатки,  пов’язані з виконанням власних повноважень органів місцевого самоврядування.

За рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на    1 січня 2019 році,  залучено 5306,4 тис. грн., касові видатки склали  3161,3  тис. грн., на  спів фінансування з місцевих бюджетів передбачено 787,7 тис. грн., касові видатки склали 321,0 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2019 році  затверджено 4527,4 тис. грн., касові видатки склали  2127,4  тис грн.

Станом на 1 січня 2020 року на рахунках місцевих бюджетів залишки коштів  склали  по загальному фонду 19023,5  тис.  грн, на спеціальних рахунках бюджетних установ (власні надходження)  1133,9 тис. грн., на рахунках спеціального фонду, які направляються на спеціальні видатки (дорожні, земельні фонди, фонди навколишнього середовища, бюджет розвитку) залишки коштів склали 1202,7 тис. грн.

Станом на 1 січня 2020 року  кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету та спеціальному фонду відсутні. Дебіторська заборгованість по загальному фонду склала 120,0  тис. грн. та виникла по  ПАТ «Кіровоградобленерго» у зв’язку з перерахунком невикористаних сум субсидій та пільг.

Кількість переглядів: 28