Виконання місцевих бюджетів

На оперативній нараді, яку 15 липня провела голова райдержадміністрації Ольга Борота, заступник начальника фінансового управління райдержадміністрації Людмила Мартьянова та начальник Олександрівського відділення Олександрійської ОДПІ головного управління мін доходів у Кіровоградській області Олег Шеремет інформували про підсумки виконання місцевих бюджетів, дохідної частини державного та місцевих бюджетів району за І півріччя 2019 року.

Зокрема, до зведеного бюджету загального та спеціального фондів надійшло податків, зборів, субвенцій, дотацій з державного та місцевих бюджетів в сумі 176107,0  тис.грн.

За січень-червень 2019 року надходження податків і зборів, інших  платежів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району склали   59268,7 тис. грн., що становить 123,1% до плану на звітний період    2019 року, темп росту 111,8%.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло  доходів у сумі    57176,9  тис. грн., або 123,0% до плану на відповідний період, темп росту 114,3%. Районний  бюджет за доходами виконано на 118,2 %, темп росту 114,5%.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло  2175,5 тис. грн.

Акцизного податку   надійшло 3028,5 тис. грн., що становить 105% до  плану на січень-червня 2019 року.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з юридичних та фізичних осіб склали 584,8 тис. грн., 147,6% до плану на січень-червень, темп росту 104,9% (більше на 27,1 тис. грн.).

Єдиного податку надійшло  8930,3 тис. грн., що становить  132,2% до плану, або більше на 2173,6 тис. грн., темп росту 117,6%. 

За січень-червень 2019 року надходження податку на доходи фізичних осіб склали 33425,7 тис. грн., або 118,1% до  плану.

Темп росту цього податку  склав 114,1% (5115,7 тис. грн.), який забезпечено насамперед за рахунок оподаткування доходів у вигляді заробітної плати (збільшення на 9,4%, або на 2021,1 тис. грн.).  Крім того,  на  13,8%   (610,0 тис. грн.) зросли надходження по податку, який сплачується з доходів, інших ніж заробітна плата (виплачені дивіденди, орендна плата за земельні частки (паї) тощо), також збільшились надходження по податку на доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами на 45,7% (1403,7 тис. грн.), збільшились надходження по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на 21,6%   (83,1 тис. грн.).

Надходження плати за землю склали 8245,8 тис. грн., або 125,7% до плану   (більше на 1685,3 тис. грн).

Транспортного податку надійшло 99,3 тис. грн.,  198,5 % до плану на період. Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 5,5 тис. грн. (у 9,2 раз більше плану). 

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності надійшло 606,9 тис.грн., або 105,2% до плану. Інші надходження становлять  74,6 тис.грн.

 Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам району надійшло (загальний фонд)  47072,8 тис. грн. з них: медична субвенція (9302,3 тис. грн.), освітня субвенція  (36140,5 тис. грн.), на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1630,0 тис. грн.). Дотації з місцевого бюджету іншим місцевим  бюджетам отримано   7823,2 тис. грн., або 99,1% до плану. Субвенцій з місцевого бюджету   61128,3 тис. грн. (92,6%) з них: на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3836,3 тис. грн. (91,9%),  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату  житлово-комунальних послуг   20148,1 тис. рн. (99,3%),  субвенція  на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям  29137,9 тис. грн. (89,9%),  субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  1110,2 тис. грн.  (89,7%), субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 493,7 тис. грн.,  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції  244,0 тис. грн.(100%), на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань   173,4 тис. грн. (100%), субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»   489,8 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 530,6 тис. грн. (100%), субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 465,2 тис. грн.(100%), на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1284,2 тис. грн.(100%), інших субвенцій з місцевих бюджетів надійшло  3214,9 тис. грн. (76,4%).         

Надходження доходів (без трансфертів) до спеціального фонду місцевих бюджетів району склали 2091,8 тис. грн.(125,8% до плану)  з них: власні надходження бюджетних установ 1920,1 тис. грн. (122% до плану), екологічний податок   86,1 тис. грн. (96,9%), грошові стягнення, за шкоду заподіяну порушенням  законодавства про охорону навколишнього природного середовища  65,6 тис. грн.; коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності 20,0 тис. грн.

Субвенцій з місцевого бюджету надійшло з них: на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду 495,0 тис. грн., на здійснення природоохоронних заходів 100,0 тис. грн., на співфінансування інвестиційних проектів 200,0 тис. грн. Інші субвенції з місцевого бюджету 19,0 тис. грн.

За звітними даними за 1 півріччя 2019 року  із зведеного бюджету району проведено  видатків у сумі 179019,1 тис. грн.

На захищені статті видатків  по місцевих бюджетах району направлено на оплату праці з нарахуваннями  82124,0 тис. грн., медикаменти 13,5 тис. грн., продукти харчування   1621,4 тис. грн., енергоносії 6074,2 тис. грн., соціальне забезпечення 56089,6  тис. грн.

Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціального призначення і загалом складає 155475,3 тис. грн., або 86,8%, що на 38639,5 тис. грн. менше,  ніж у відповідному періоді минулого року.

Зокрема за рахунок цих коштів забезпечено фінансування закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури та фізичної культури. а саме:

 – асигнування на утримання установ та закладів освіти використані в сумі 70243,5 тис. грн.;

– установи охорони здоров’я профінансовані в сумі 17475,0 тис. грн.. На заробітну плату з нарахуваннями використано 12671,3 тис. грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів  використано у сумі 372,0 тис. грн. на оплату продуктів харчування 332,0  тис. грн. видатки з оплати енергоносіїв і комунальних послуг профінансовані у сумі 1996,0 тис. грн. За рахунок коштів медичної субвенції у 1 півріччі 2019 року забезпечено закупівлю інсулінів для хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі   239,0 тис. грн., за рахунок коштів районного бюджету 180, 2 тис.грн.;

-установи та інші видатки соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані в сумі 59954,2 тис. грн. На фінансування заходів державних програм соціального захисту населення  спрямовано 54232,6 тис. грн., що менше порівняно з 2018 роком   на 31675,4 тис. грн., з них на надання допомог окремим категоріям громадян менше на  528,6 тис. грн., державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та грошового  забезпечення  прийомним батькам   збільшилось на 297,0 тис. грн.,   пільг та  субсидій зменшилось на 31443,8 тис. грн. На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, іншим категоріям населення проведено видатків в сумі  29138,0   тис. грн., державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та грошового  забезпечення  прийомним батькам    1110,2 тис. грн.,  на пільги і субсидії населенню на житлово-комунальні та інші послуги   24385,0 тис. грн., з них на: оплату енергоносіїв і житлово-комунальних послуг у сумі   20148,1  тис. грн.,придбання твердого палива та скрапленого газу  3836,3 тис. грн.,на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян використано  400,6 тис.грн.;

– заклади культури профінансовані в сумі 5631,7 тис. грн.;

– заклади фізкультури і спорту профінансовані в сумі 2170,8 тис. грн.;

На утримання органів місцевого самоврядування кошти використані в сумі 12917,1 тис. грн.

На фінансування житлово-комунального господарства за 1 півріччя 2019 року із загального та спеціального фонду спрямовано 1570,3 тис. грн., які були використані на роботи по благоустрою.

Видатки місцевих бюджетів на фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг  загального користування у 1 півріччі 2019 році із загального та спеціального фонду склали 1180,9  тис. грн.

Видатки за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища за 1 півріччя  2019 року склали 34,9 тис. грн.. Залишки коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища станом на 01 липня  2019 року склали 594,3  тис. грн.

Протягом 1 півріччя 2019 року на видатки місцевих бюджетів залучені вільні залишки коштів загального фонду, що склались на початок року у сумі  16974,4 тис. грн., що складає 88,9% від їх загального обсягу (19096,4 тис.грн.).

За рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на   01 січня 2019 році,  залучено 5306,4 тис. грн., касові видатки склали 805,0  тис. грн., на  співфінансування з місцевих бюджетів передбачено   1592,7 тис. грн., касові видатки склали 169,3 тис. грн.

Надано  дотацій сільським та селищним радам 770,0 тис. грн., субвенцій на утримання закладів культури, які у 2019 році фінансуватимуться з сільських, селищних бюджетів 1701,6 тис. грн.

 За рахунок  субвенцій з сільських, селищних рад на реалізацію заходів програм економічного і соціального розвитку по загальному фонду  залучено коштів в  сумі 1177,8 тис. грн., касові видатки склали 356,5 тис. грн.

Станом на 01 липня 2019 року  кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету склала 818,4 тис. грн., з них, за рахунок субвенцій з держаного бюджету   569,1 тис. грн. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду склала   181,4 тис. грн.

Кількість переглядів: 23