Яка періодичність проходження періодичного медичного огляду для працівників при виконанні роботи з пестицидами, отрутохімікатами? Які медичні протипоказання є до виконання цих робіт?

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин УСЗН Олександрівської РДА зазначає, що у процесі діяльності робітники агропромислового комплексу підпадають у зону дії ризиків від небезпечних хімічних речовин, серед них пестициди, отрутохімікати.

Періодичність медичних оглядів визначена «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», який затверджений Наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. №246 та становить 1 раз на рік. Медичними протипоказаннями (на доповнення до загальних медичних протипоказань) є:

хронічні захворювання гепатобіліарної системи;

алергічні захворювання, у тому числі шкіри;

хронічні захворювання периферичної нервової системи;

поширені дистрофічні розлади ВДШ;

неврит слухового нерва;

хронічні захворювання переднього відрізка ока;

хронічні захворювання бронхолегеневої системи;

уміст гемоглобіну менше 120 г/л у жінок і 130 г/л у чоловіків;

хронічні захворювання нирок.

Роботодавець відсторонює від роботи працівників, які не пройшли  в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я.

Кількість переглядів: 1