З 1 січня 2020 року зміняться розміри оплати праці в бюджетній сфері, оплата праці яких відбувається за ЄТС

Схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів й організацій, які фінансують із бюджету, формується на підставі:

мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки), установленого Урядом;

міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

Така вимога міститься у ч. 5 ст. 6 Закону України «Про оплату праці»   від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці).

Водночас мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) установлюють  у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, визначений для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, який у 2020 році сягає 2102 грн.

Чи означатиме це, що посадові оклади за ЄТС у 2020 році, як і минулого року, формують, виходячи з того, що посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду встановлено на рівні прожиткового мінімуму?

Згідно з приміткою 1 додатка 1 до постанови КМУ від 30.08.2002 р.  № 1298 (далі — Постанова № 1298) посадові оклади (тарифні ставки, ставки зарплати) з 1 січня 2017 року розраховують виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, установленого  в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Тобто посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду з 01.01.2020 має становити 2102 грн..

Кількість переглядів: 12