Законодавство у сфері захисту прав споживачів

Закон України «Про захист прав споживачів»

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Розпорядження КМУ від 29 березня 2017 р. № 217-р «Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року»

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249869713 

Розпорядження КМУ від 27.12.2017 № 983-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року»

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/983-2017-р

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. №667 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-п

Постанова КМУ від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-п

Кількість переглядів: 2