Засідання сесії районної ради

    17 вересня в залі засідань районної ради відбулася двадцять третя сесія районної ради п’ятого скликання.
    У роботі сесії взяли участь 33 депутати районної ради, голова районної державної адміністрації В.В. Авксентьєв, заступники голови РДА, сільські та селищні голови, депутати обласної ради, керівники комунальних під­приємств.
    Під головуванням голови районної ради С.М. Степанова депутати розглянули більше півтора десятка питань по­рядку денного. Зокрема затвердили звіт про вико­нання районного бюджету за перше півріччя 2010 року та внесення змін до рішення районної ради від 14 травня 2010 року № 350 „Про ра­йонний бюджет на 2010 рік” з подачі начальника фінан­сового відділу РДА В.І. Шиятої.
    На сесії затверджено програму будівництва (прид­бання) доступного житла в районі на 2010- 2017 роки, внесено зміни до Комп­лексної програми охорони навколишнього середовища в районі на 2008-2010 роки, погоджено порядок та умо­ви надання платних соціаль­них послуг територіальним центром соціального обслу­говування (надання соці­альних послуг), Олександ­рівського району, підтри­мано звернення депутатів Запорізької обласної ради щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами, з метою коорди­нації спільних дій в інтересах територіальних громад по збереженню та відтворенню природних ресурсів на тери­торії району, оздоровленню територій та розвитку со­ціально-економічної інфраструктури. Це рішення районної ради буде направлено Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Запорізькій облас­ній раді.
    Депутати погодили ряд питань, що стосуються осві­тянської галузі в районі, зокрема про реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів району та про затвердження класів, які мають неповну комплектацію.
    Розглядались на сесії і питання про програму бо­ротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки та внесення змін до районної програми про­тидії захворюванню на ту­беркульоз у 2008-2011 роках.
    Про те, як виконуються у районі програми з ліквідації амброзії полинолистої та програми по локалізації та боротьби з американським білим метеликом у 2007-2011 роках.
    З усіх розглянутих на сесії питань прийнято відповідні рішення.
    На початку сесії депутати за рішенням районної ви­борчої комісії звільнили від виконання обов’язків де­путата районної ради Хо­менко Т.П. у зв’язку з обран­ням її депутатом Кірово­градської обласної ради.
Кількість переглядів: 59