Зміни на часі заради руху вперед

  Серед важливих суспільних питань, які сьогодні на черзі дня, – реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Це необхідна передумова виконання завдань Президента України щодо створення належних умов розвитку територіальних громад. Сьогодні в Україні активно обговорюється проект Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

   16 липня  кущове обговорення проекту Концепції відбулося у селі Дмитрівці Знам’янського району, в якому взяли участь керівники органів влади та органів місцевого самоврядування  Знам’янського, Олександрівського, Світловодського, Олександрійського, Кіровоградського та Новгородківського районів, зокрема від нашого району  голови Олександрівської районної державної адміністрації та Олександрівської  районної ради Валерій Авксентьєв та Василь Скляренко, а також заступник голови районної ради Олександр Невмержицький та сільський голова Розумівки, голова Кіровоградського  обласного відділення асоціації сільських та селищних рад Микола Христенко.

   Відкриваючи нараду, заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Віктор  Рєзнік зазначив, що метою Концепції є визначення напрямків , механізмів та строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, спроможної забезпечити надання якісних та доступних послуг населенню, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, а також узгодження інтересів держави та територіальних громад. Саме на це націлює  владу на місцях Президент України.

   Існуюча система місцевого самоврядування, і я переконаний, що висловлюю загальну думку, на сьогодні потребує докорінних змін, без яких не можливе  покращення якості  життя наших  співгромадян, – підкреслив Віктор Рєзнік і додав, що органи місцевого самоврядування у своїй більшості ще не стали ефективними органами управління територіальними громадами. Серед нагальних проблем  – велика подрібненість територіальних громад, законодавча невизначеність територіальної основи місцевого самоврядування, відсутність відповідних фінансових та матеріальних ресурсів. Через те більшість територіальних громад не може виконувати і власні, і делеговані повноваження, – сказав заступник голови облдержадміністрації.

   За словами Віктора Рєзника, на сьогодні дотаційність 5419 місцевих бюджетів у державі становить 70 відсотків, а 483 територіальні громади на 90 відсотків утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Якщо не змінити ситуацію, то через п’ять років держбюджет буде фінансувати на 70 відсотків вирішення місцевих проблем. За таких умов нівелюється  вся система місцевого самоврядування.

   Не вирішеною залишається і проблем дублювання повноважень громад. А звідси неефективне управління та нецільове  використання коштів, майна та інших місцевих ресурсів. Тож зміни давно назріли, і Президент України ініціював проведення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

   Основні аспекти Концепції на нараді озвучила перший заступник голови обласної ради Людмила Салоїд, зазначивши, що спроби реформувати місцеве самоврядування у державі були і раніше. Та лише зараз Президент України чітко визначив орієнтири реформи місцевого самоврядування. Насамперед це розширення прав територіальних громад, бюджетна децентралізація і реформування системи надання публічних послуг, адміністративних, соціальних і комунальних. Крім того, як стратегічний напрям реформування місцевого самоврядування визначено посилення фінансової  платоспроможності територіальних громад, суттєве розширення прав органів  місцевого самоврядування щодо податкової бази та регулювання ставок  оподаткування. Концепцією передбачено також широкі можливості для залучення населення до прийняття управлінських рішень, наголосила  Людмила Салоїд.

   Аби у процесі об’єднання та співробітництва майна та ресурсів громад не постраждали інтереси тієї чи іншої територіальної громади, у проекті Концепції  закладена „м’яка” модель проведення реформи місцевого самоврядування, що передбачає можливість введення поступового, виваженого, прозорого і  відкритого впровадження реформи, що дасть змогу врахувати інтереси усіх місцевих громад. 

   Обговорюючи проект Концепції, учасники засідання в цілому підтримали ініціативи Президента, внісши свої зауваження і пропозиції, аби дійсно  реформа місцевого самоврядування дозволила сформувати такі територіальні громади, які б ефективно вирішували  нагальні питання людей і територій, ефективно використовуючи бюджетні кошти. Реформа має сприяти  подальшому зростанню ролі органів місцевого самоврядування у задоволенні  злободенних потреб громадян, економічних, соціальних,  культурних. Причому в усіх населених пунктах, включаючи і малі території. Головне, при впровадженні реформи місцевого самоврядування, не загубити жодне село, зберегти заклади соціальної сфери, конкретно вирішити питання соціального захисту населення. А для цього потрібна чітка законодавча база, виваженість і послідовність у прийнятті  кардинальних рішень та згода самих громад через широке роз’яснення суті реформування системи місцевого самоврядування, наголошували учасники засідання.

   А реформа назріла, без кардинальних змін у системі місцевого самоврядування ми не зможемо рухатися вперед – такий підсумок наради з обговорення проекту Концепції  реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

Кількість переглядів: 47