26 жовтня вибори народних депутатів України

Одним з конституційних прав громадянина України є його виборче право, яке реалізується шляхом голосування на відповідних загальнодержавних та місцевих виборах.

Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів, є: паспорт громадянина України; тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).

Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

З метою реалізації виборчого права громадян України органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців за виборчою адресою виборців. З попереднім списком виборців кожен з виборців може ознайомитися в приміщені виборчої комісії починаючи з 15 жовтня 2014 року та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Також не пізніше 15 жовтня кожна звичайна виборча дільниця надсилає кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення виборця до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу, дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, час і місце голосування, можливість проголосувати за місцем перебування.

В разі виявлення неточностей у списку виборців, виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

            Для виправлення неточностей у списку виборців існує позасудовий та судовий порядок.

            Так, в порядку позасудового виправлення неточностей у списку виборців виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців, в якій зазначає обставини щодо виявлених неточностей. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України чи військовий квиток та ін.).

У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб. Така заява може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (не пізніше 20 жовтня 2014 року), оскільки орган ведення Державного реєстру виборців не пізніше вказаного строку виготовляє уточнений список виборців. Заява подана після 20 жовтня 2014 року не розглядається.

Необхідно зазначити, що у випадку, якщо особа має виборчу адресу (включена до Реєстру) за попереднім місцем проживання та не зареєструвалася за новим місцем проживання, то така особа не може бути включена до списків виборців за новим місцем проживання (принцип однократності включення).

Наступним шляхом виправлення неточностей у списку виборців є судовий порядок, який реалізується поданням адміністративного позову до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України за місцезнаходженням відповідної дільничної виборчої комісії.

Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування (не пізніше 23 жовтня 2014 року). Позовні заяви, подані після закінчення цих строків, суд залишає без розгляду, строки подання позовних заяв поновленню не підлягають.

Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, – невідкладно. Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно.

Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.

У день голосування зміни до уточненого списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду, прийнятого за позовною заявою, поданою не пізніше 23 жовтня.

Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.

Щоб скористатися своїм правом голосу, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим та місто Севастополь), а також іншим особам, які з будь-яких причин виїхали зі свого постійного місця проживання, але залишилися зареєстрованими за своєю адресою проживання (виборчою адресою), Законом України «Про Державний реєстр виборців» встановлена можливість тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.

Так, за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.

Виборці, виборча адреса яких знаходиться на території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

Орган ведення Реєстру сприяє громадянам у визначенні виборчої дільниці (дільниці для голосування) та при поданні ними заяви надає необхідну правову допомогу.

Заява розглядається органом ведення Реєстру невідкладно, але не раніше дня початку відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму та не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування.

Рішення органу ведення Реєстру про відмову у зміні адреси голосування може бути оскаржено до Дніпропетровського окружного суду.

У разі якщо виборцю на період проведення чергових і позачергових виборів народних депутатів України тимчасово змінено місце голосування поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру (виборець за виборчою адресою не відноситься до одномандатного виборчого округу, до складу якого входить звичайна виборча дільниця, на яку тимчасово змінено місце голосування виборця), також у графі “Примітки” робиться відмітка «Отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі».

 

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, відділ адміністрування державного реєстру виборців апарату Кіровоградської ОДА

Кількість переглядів: 72