Дані статистики

Обсяг реалізованих послуг у Кіровоградській області у ІІІ кварталі 2020 року

Обсяг реалізованих послуг усім споживачам у ІІІ кварталі 2020р. становив 2141,3 млн.грн, з них населенню – 238,7 млн.грн або 11,1%.

У структурі обсягу реалізованих послуг три чверті обсягу займали послуги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності. Частка послуг, наданих підприємствами сфери адміністративного та допоміжного обслуговування, склала 6%, організаціями, що здійснюють операції з нерухомим майном – 5,4%, що працюють у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 3,5%, установами професійної, наукової та технічної діяльності – 3,4%, сфери інформації та телекомунікацій – 2,8%, освіти – 2%.

 Реалізація промислової продукції підприємствами Кіровоградської області у січні–жовтні 2020 року

 Підприємствами Кіровоградської області у січні–жовтні 2020р. реалізовано промислової продукції на суму 28,2 млрд.грн, з неї продукції переробної промисловості – на 20,3 млрд.грн (72%). Частка промислової продукції, реалізованої за межі України, становила 26,9%.

Питома вага обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв, який становив 10,6 млрд.грн, склала 37,5%. Найбільше реалізовано олії та тваринних жирів – на 5,8 млрд.грн, м’яса та м’ясних продуктів – на 1,2 млрд.грн.

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму 5,2 млрд.грн або 18,7% загальнообласного обсягу.

Фінансовий стан великих та середніх промислових підприємств Кіровоградської області у січні–вересні 2020 року

 Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх промислових підприємств області у січні–вересні 2020р. склав 172,7 млн.грн збитку (у січні–вересні 2019р. – 329,9 млн.грн прибутку).

Прибутковими великими та середніми промисловими підприємствами області у січні–вересні 2020р. отримано 656,8 млн.грн прибутку. Підприємствами переробної промисловості отримано 75,7% загального прибутку промислових підприємств області.

Збитковими великими та середніми промисловими підприємствами області у січні–вересні 2020р. отримано 829,5 млн.грн. збитку. Частка збиткових промислових підприємств у загальній кількості становила 44,7%, що на 4,7 в.п. більше ніж у січні–вересні 2019р. Підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів отримано 43,8% загального збитку промислових підприємств області.

Фінансовий стан великих та середніх підприємств Кіровоградської області у січні–вересні 2020 року

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області у січні–вересні 2020р. склав 34,5 млн.грн прибутку (у січні–вересні 2019р. – 591,9 млн.грн прибутку).

Прибутковими великими та середніми підприємствами області, частка яких у загальній кількості становила 60,3%, у січні–вересні 2020р. отримано 1058,8 млн.грн прибутку. У загальному обсязі прибутку по області питома вага промислових підприємств склала – 62%.

Збитковими великими та середніми підприємствами області у січні–вересні 2020р. отримано 1024,3 млн.грн збитку. Частка збиткових підприємств склала 39,7% та збільшилась на 4,2 в.п. порівняно із січнем–вереснем 2019р. Найбільша частка збиткових підприємств спостерігалась серед підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (75%). Підприємствами промисловості отримано 81% загального збитку по області.

Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх підприємств області у січні–вересні 2020р. склав 1,5%. Найвищий рівень рентабельності (25,5%) отримали підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2020 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 листопада 2020р. становила 17,4 млн.грн або 0,5% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок листопада 2020р. становив один відсоток фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2020р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада 2020р. становила 11,2 млн.грн або 64,2% загальної суми боргу по області.

На початок листопада 2020р. вчасно не отримали заробітну плату
1,2 тис. працівників, кожному з яких не виплачено в середньому
 по 9,7 тис.грн.

Заробітна плата у жовтні 2020 року

 Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2020р. становила 10277 грн, що в 2,1 раза вище  рівня  мінімальної  заробітної  плати  (5000 грн).  Порівняно з вереснем 2020р. розмір номінальної заробітної плати збільшився  на 0,6%, з жовтнем 2019р. –  на 18,9%.

 Розмір заробітної плати в області у жовтні 2020р. становив 84,4% середнього рівня в Україні (12174 грн).

Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2020р. порівняно з вереснем 2020р. становив 99,4%, з жовтнем 2019р. – 116,2%.

Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні–вересні 2020 року

Станом на 1 жовтня 2020р. в області, за оцінкою, проживало 924,6 тис. осіб. Частка міського населення складала 63,5%.

У січні–вересні 2020р. чисельність населення області зменшилася
на 8501 особу. Природне скорочення населення становило 7125 осіб, міграційне – 1376 осіб.

У січні–вересні 2020р. в області народилося 4475 дітей, що на 325 дітей або на 6,8% менше, ніж у січні–вересні 2019р. При цьому рівень народжуваності становив 6,5 особи на 1000 жителів. У 11 районах та на території однієї міськради цей показник був вищий, ніж середній по області, найвищий – у Компаніївському районі  (9,2 особи на 1000 жителів).

Упродовж  січня–вересня 2020р. померло 11600 осіб, що на 14 осіб
або на 0,1% менше, ніж у січні–вересні 2019р. Рівень смертності становив 16,7 особи на 1000 жителів. У 5 районах та на території трьох міськрад рівень смертності був нижчим за середній по області. Найнижчий показник смертності зафіксовано на території Кропивницької міськради (14,6 особи на 1000 жителів).

Кількість прибулих в область у січні–вересні 2020р. становила
7630 осіб, вибулих за її межі – 9006 осіб. У розрахунку на 1000 жителів міграційне скорочення населення склало 1,98 особи.

Підсумки роботи транспорту Кіровоградської області у січні–жовтні 2020 року

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської області у січні–жовтні 2020р. становив 8,9 млн.т або 53,4% обсягу січня–жовтня 2019р.

У загальному обсязі перевезень на залізничний транспорт припало 58,4% вантажів, на автомобільний – 41,6%.

Вантажообіг порівняно з січнем–жовтнем 2019р. збільшився на 2,8% і становив 23,2 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–жовтні 2020р. скористалися 34,4 млн. пасажирів, що становить 54,7% обсягу січня–жовтня 2019р. Автомобільним транспортом перевезено 61,6% загальної кількості пасажирів, електротранспортом – 35,4%, решта – залізничним та авіаційним. Загальний обсяг пасажирообігу зменшився на 53,6% порівняно з січнем–жовтнем 2019р. і становив 1012,3 млн.пас.км.

Інвестиційна активність підприємств Кіровоградської області у січні–вересні 2020 року

 Підприємствами та організаціями області у січні–вересні 2020р. за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3745,4 млн.грн капітальних інвестицій, що на 16,7% менше ніж у січні–вересні 2019р. (по Україні –на 35,4%).

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 81,4% усіх капіталовкладень.

На кожного мешканця області в середньому припало 4015 грн капітальних інвестицій.

Найбільші частки капітальних інвестицій у січні–вересні 2020р. освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства – 48,3% загального обсягу капітальних інвестицій області, промисловості – 31,3%.

Промислове виробництво у Кіровоградській області у січні–жовтні 2020 року

 Індекс промислової продукції у Кіровоградській області за січень–жовтень 2020 року  становив 102,6% (в Україні – 93,2%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 92,9%, переробній – 105,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 99,7%.

У переробній промисловості зростання обсягів виробленої продукції зумовлено збільшенням виробництва харчових продуктів та напоїв на 6,5%.

За 10 місяців п.р. зросло виробництво олії соєвої нерафінованої на 39,9%, олії соняшникової рафінованої – на 22,8%, свинини свіжої чи охолодженої – на 13,5%, виробів кондитерських з цукру – на 9,4%, хліба та виробів хлібо-булочних – на 2,9%, олії соняшникової нерафінованої – на 2,5%.

Водночас зменшилось виробництво борошна пшеничного чи пшенично-житнього на 12,8%, печива солодкого – на 12,1%, яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої – на 6,5%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса – на 6,1%, виробів здобних – на 3%.

Житлове будівництво у Кіровоградській області у січні–вересні 2020 року

 У Кіровоградській області у січні–вересні1 2020р. прийнято в експлуатацію 21,6 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що на 44,8% менше ніж у січні–вересні 2019р.

Переважну частину (87,9% загального обсягу житла) прийнято
в експлуатацію в одноквартирних будинках, решта – у будинках із двома й більше квартирами.

Майже три чверті загального обсягу житла по області збудовано у міській місцевості, решта – у сільській місцевості.

У січні–вересні 2020р. прийнято в експлуатацію 219 квартир,
з них 167 квартир – у міській місцевості.

____________

1 Дані наведено за січень-червень. Джерелом статистичної інформації щодо показників початку та завершення будівництва є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності. У зв’язку з запровадженням Мінрегіоном першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, складовою якої є Реєстр, та необхідністю перегляду відповідних адміністративних даних, статистична інформація за 9 місяців п.р., яка сформована на їх основі, може бути актуалізована. Про уточнення даних буде повідомлено додатково на вебсайтах Держстату та його територіальних органів.

Збирання урожаю сільськогосподарських культур господарствами Кіровоградської області на 1 листопада 2020р.

Підприємствами та господарствами населення Кіровоградської області   на 1 листопада 2020р. культури зернові та зернобобові скошено й обмолочено на площі 799,1 тис.га, що складає 92,9% площ, посіяних під урожай 2020 року (торік – 95,8% таких площ); із зібраної площі одержано 2548,6 тис.т зерна  (у початково оприбуткованій масі). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 31,9 ц зерна, у т.ч. підприємствами – 32,4 ц, господарствами населення – 30,6 ц.

Соняшнику зібрано на площі 589,4 тис.га, що складає 96,5% площ, посіяних під урожай 2020р., його виробництво становить 1012,9 тис.т, при середній врожайності 17,2 ц з 1 га.

Виробництво культур овочевих відкритого ґрунту зменшилось на 2,1% проти минулорічного обсягу і становило 252,9 тис.т; середня врожайність склала 142,4 ц з 1 га.

Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у січні–вересні 2020 року

 Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–вересні 2020р. порівняно з січнем–вереснем 2019р. збільшився на 26,5% і становив 176,3 млн.дол. США. Обсяг імпорту зменшився на 9,6% та становив 75,6 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 29 країнами Європейського Союзу.

Частка експорту товарів до країн ЄС становила 26,9% загального обсягу експорту по області.

Найбільше експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів рослинного походження, мінеральних продуктів готових харчових продуктів.

У структурі імпортних надходжень переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту (крім залізничного), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Експорт товарів Кіровоградської області у січні–вересні 2020 року

 Обсяг експорту товарів з області у січні–вересні 2020р. становив
656,3 млн.дол. США та порівняно з січнем–вереснем 2019р. збільшився на 32,6%.

Експорт товарів з області здійснювався до 125 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Індії, Китаю, Білорусі, Нідерландів, Польщі, Єгипту, Іспанії, Туреччини, Російської Федерації,  Марокко, Італії, Ізраїлю.

Частка області в експорті товарів України у січні–вересні 2020р.
становила 1,9%.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

До Дня працівників сільського господарства

Працівники агропромислового комплексу щороку в третю неділю листопада відзначають своє професійне свято – День працівників сільського господарства. Галузь сільського господарства є ключовою галуззю, яка забезпечує сталий розвиток економіки держави.

Господарства області закінчують збирання врожаю поточного року. На початок листопада аграріями зібрано 2548,6 тис.т зернових культур, 1012,9 тис.т соняшнику. Середня врожайність зернових культур склала 31,9 ц з 1 га, соняшнику – 17,2 ц з 1 га. Виробництво овочів склало 254,9 тис.т.

У січні–вересні 2020р. середньооблікова кількість штатних працівників у сільському господарстві становила 20,2 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зросла порівняно з січнем–вереснем 2019р. на 14,3% і становила 8814 грн.

Головне управління статистики вітає усіх аграріїв Кіровоградщини
з професійним святом, бажає щастя, здоров’я, миру та достатку! Нехай на українських ланах колосяться щедрі врожаї, а ваша невичерпна енергія приносить успіх у справах!

Індекси споживчих цін у жовтні 2020 року

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2020 року порівняно з попереднім місяцем у Кіровоградській області становив 101,2%, з початку року – 102,2%, в Україні – 101% та 102,7% відповідно.

До Дня студента

 17 листопада в Україні, як і в більшості країн світу, відзначається Міжнародний день студента – свято всесвітнього єднання та солідарності молодих людей.

На початку 2019/2020 навчального року у Кіровоградській області підготовку фахівців з вищою освітою здійснювали 15 закладів вищої освіти, зокрема 2 університети, 2 інститути та 11 коледжів, у яких здобували освіту 13357 студентів. Найбільшою популярністю серед молоді користувалися такі галузі знань, як освіта, охорона здоров’я, управління та адміністрування, інформаційні технології, аграрні науки та продовольство і механічна інженерія.

За рахунок коштів державного бюджету навчалася третина студентів. Упродовж 2019 року закладами вищої освіти було підготовлено 1132 магістри, 867 бакалаврів та 1625 молодших спеціалістів.

Колектив Головного управління статистики у Кіровоградській області щиро вітає усіх студентів зі святом та бажає успіхів у навчанні.

      На що витрачали кошти домогосподарства Кіровоградщини у ІІ кварталі 2020 року

 За даними Головного управління статистики за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІІ кварталі 2020 року кожне домогосподарство Кіровоградщини щомісяця витрачало у середньому   6284 грн, з них на продукти харчування, безалкогольні напої та харчування поза домом – 3619 грн (58%), алкогольні напої та тютюнові вироби – 225 грн (4%), непродовольчі товари – 1593 грн (25%), послуги – 847 грн (13%).

Заробітна плата у вересні 2020 року

 Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні  2020р. становила 10220 грн, що вдвічі   вище  рівня  мінімальної  заробітної  плати  (5000 грн).  Порівняно  з серпнем 2020р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 7,5%,  з вереснем 2019р. –  на 15,5%.

 Розмір заробітної плати в області у вересні 2020р. становив 85,2% середнього рівня в Україні (11998 грн).

Індекс реальної заробітної плати у вересні 2020р. порівняно з серпнем 2020р. становив 107,2%, з вереснем 2019р. – 113,6%.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2020 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 жовтня 2020р. становила 19 млн.грн або 0,5% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок жовтня 2020р. становив 1,1 % фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2020р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 жовтня 2020р. становила 12,8 млн.грн або 67,3% загальної суми боргу по області.

На початок жовтня 2020р. вчасно не отримали заробітну плату
1,1 тис. працівників, кожному з яких не виплачено в середньому
 по 11,8 тис.грн.

Будівельна діяльність підприємств Кіровоградської області у січні–вересні 2020 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні–вересні 2020р. вироблено будівельної продукції на суму 893,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції  становив 64,7% (по Україні – 100,2%).

У загальному обсязі виробленої будівельної продукції нове будівництво склало 19,3%, ремонт (капітальний та поточний) – 32,2%, реконструкція та технічне переоснащення – 48,5%.

Підприємствами обласного центру вироблено три чверті обсягу будівельної продукції по області.

Реалізація промислової продукції підприємствами Кіровоградської області у січні–вересні 2020 року

 Підприємствами Кіровоградської області у січні–вересні 2020р. реалізовано промислової продукції на суму 24,7 млрд.грн, з неї продукції переробної промисловості – на 17,6 млрд.грн (71,2%). Частка промислової продукції, реалізованої за межі України, становила 26,8%.

Питома вага обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв, який становив 9,3 млрд.грн, склала 37,6%. Найбільше реалізовано олії та тваринних жирів – на 5 млрд.грн, м’яса та м’ясних продуктів – на 1,1 млрд.грн.

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму 4,8 млрд.грн або 19,4% загальнообласного обсягу.

 Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні–серпні 2020 року

Станом на 1 вересня 2020р. в області, за оцінкою, проживало 925,8 тис. осіб. Частка міського населення складала 63,5%.

У січні–серпні 2020р. чисельність населення області зменшилася на 7337 осіб. Природне скорочення населення становила 6475 осіб,
міграційне – 862 особи.

У січні–серпні 2020р. в області народилося 3937 дітей, що на 337 дітей або на 7,9% менше, ніж у січні–серпні 2019р. При цьому рівень народжуваності становив 6,4 особи на 1000 жителів. У 12 районах та на території одної міськради цей показник був вищий, ніж середній по області, найвищий – у Компаніївському районі  (9,4 особи на 1000 жителів).

Упродовж  січня–серпня 2020р. померло 10412 осіб, що на 79 осіб або на 0,8% менше, ніж у січні–серпні 2019р. Рівень смертності становив 16,8 особи на 1000 жителів. У 5 районах та на території трьох міськрад рівень смертності був нижчим за середній по області. Найнижчий показник смертності зафіксовано на території Кропивницької міськради  (14,6 особи на 1000 жителів).

Кількість прибулих в область у січні–серпні 2020р. становила 6244 особи, вибулих за її межі – 7106 осіб. У розрахунку на 1000 жителів міграційне скорочення населення склало 1,39 особи.

Підсумки роботи транспорту Кіровоградської області у січні–вересні 2020 року

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської області у січні–вересні 2020р. становив 7,7 млн.т або 51,1% обсягу січня–вересня 2019р.

У загальному обсязі перевезень на залізничний транспорт припало 59,1% вантажів, на автомобільний – 40,9%.

Вантажообіг порівняно з січнем–вереснем 2019р. збільшився на 2,6%і становив 20,9 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–вересні 2020р. скористалися 30,7 млн. пасажирів, що становить 54,3% обсягу січня–вересня 2019р. Автомобільним транспортом перевезено 61,7% загальної кількості пасажирів, електротранспортом – 35,2%, решта – залізничним та авіаційним. Загальний обсяг пасажирообігу зменшився на 54,8% порівняно з січнем–вереснем 2019р. і становив 890,6 млн.пас.км.

До Дня автомобіліста і дорожника

Щороку, в останню неділю жовтня країна відзначає професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства. Автотранспортна система та дорожнє господарство мають велике значення для функціонування всіх галузей економіки.  Від злагодженої роботи перевізників та стану доріг залежить якість і своєчасність забезпечення потреб громадян, виробництва, соціальної сфери.

За 9 місяців 2020р. автомобільний транспорт області забезпечив 40,9% вантажних та 61,7% пасажирських перевезень загального обсягу перевезень усіма видами вантажного та пасажирського транспорту відповідно.

Автомобільним транспортом на комерційній основі (з урахуванням обсягів, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень–
вересень 2020р. перевезено 3,1 млн.т вантажів та  обслуговано 18,9 млн. пасажирів.

За даними Служби автомобільних доріг в області, протягом січня–
червня 2020р. на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування із державного бюджету було освоєно коштів на суму 114 млн.грн.

Збирання урожаю сільськогосподарських культур господарствами Кіровоградської області на 1 жовтня 2020р.

Підприємствами та господарствами населення Кіровоградської області    на 1 жовтня 2020р. культури зернові та зернобобові скошено й обмолочено на площі 584,5 тис.га, що складає 67,9% площ, посіяних під урожай 2020 року (торік – 72,5% таких площ). Із зібраної площі одержано 1963,8 тис.т зерна   (у початково оприбуткованій масі), що на 31,4% менше ніж на початок   вересня 2019р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 33,6 ц зерна   (на 26,5% менше ніж торік), у т.ч. підприємствами – 35,2 ц (на 24,5% менше), господарствами населення – 29,9 ц (на 31,7% менше).

Соняшнику зібрано на площі 501,4 тис.га, що складає 82,1% площ, посіяних під урожай 2020р., його виробництво становить 838,8 тис.т, що на 31,7% менше ніж торік, при середній врожайності 16,7 ц з 1 га (торік – 27,3 ц з 1 га).

Виробництво культур овочевих відкритого ґрунту зменшилось на 2,2% проти минулорічного обсягу і становило 234,8 тис.т, за рахунок зменшення площі збирання на 3,3% (16,2 тис.га); середня врожайність склала 145,2 ц з 1 га (торік – 143,6 ц з 1 га).

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у 2020 році

Підприємствами Кіровоградської області у січні–вересні 2020р. реалізовано насіння соняшнику 490,6 тис.т, що на 14,3% менше ніж у січні–вересні 2019р, пшениці – 554,6 тис.т ( на 7,2%), кукурудзи на зерно – 809,3 тис.т (на 3,3%). Разом з тим збільшилась реалізація ячменю в 1,5 раза і склала 180,7 тис.т.

Великої рогатої худоби (у живій масі) реалізовано 2,5 тис.т, що на 4% менше ніж у січні–вересні 2019р., свиней (у живій масі) – 13,7 тис.т (на 8,7% більше), молока – 42,8 тис.т (на 1,9% менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–вересні 2020р. порівняно з січнем–вереснем 2019р. зросли на 9,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10%, тваринництва – на 1,9%.

Експорт товарів Кіровоградської області
у січні–серпні 2020 року

 Обсяг експорту товарів з області у січні–серпні 2020р. становив
596,4 млн.дол. США та порівняно з січнем–серпнем 2019р. збільшився на 33,6%.

Експорт товарів з області здійснювався до 122 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Індії, Китаю, Білорусі, Нідерландів, Єгипту, Іспанії, Польщі, Туреччини, Марокко, Російської Федерації, Ізраїлю, Італії.

Частка області в експорті товарів України у січні–серпні 2020р.
становила 1,9%.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

 Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у січні–серпні 2020 року

 Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–серпні 2020р. порівняно з січнем–серпнем 2019р. збільшився на 20,5% і становив 157,2 млн.дол. США. Обсяг імпорту зменшився на 7% та становив 67,7 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 29 країнами Європейського Союзу.

Частка експорту товарів до країн ЄС становила 26,4% загального обсягу експорту по області.

Найбільше експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів, мінеральних продуктів.

У структурі імпортних надходжень переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту (крім залізничного), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

До Дня працівників освіти

У першу неділю жовтня в Україні традиційно відзначається   День працівників освіти.

На кінець 2019 року вихованням та навчанням майже 30 тис. дошкільнят  області займались 3,6 тис. педагогічного персоналу.

Викладацький склад закладів вищої освіти налічує 1,6 тис. педагогічних та науково-педагогічних працівників, з яких 542 мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), 95 – доктора наук, 104 – вчене звання професора та 387 –доцента. Упродовж минулого року вищу освіту здобули 3624 особи.

Сьогодні в галузі освіти Кіровоградщини працює п’ята частина всіх найманих працівників області. За вісім місяців поточного року середньооблікова кількість штатних працівників в галузі освіти складала понад 32,1 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила    8103 грн.

Колектив Головного управління статистики у Кіровоградській області щиро вітає всіх працівників освіти з професійним святом.

Заробітна плата у серпні 2020 року

 Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні  2020р. становила 9509 грн, що вдвічі   вище  рівня  мінімальної  заробітної  плати  (4723 грн).  Порівняно    з липнем 2020р. розмір номінальної заробітної плати зменшився на 5,1%,  з серпнем 2019р. – збільшився на 13%.

 Розмір заробітної плати в області у серпні 2020р. становив 83,1% середнього рівня в Україні (11446 грн).

Індекс реальної заробітної плати у серпні 2020р. порівняно з липнем 2020р. становив 95,9%, з серпнем 2019р. – 111%.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 2020 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 вересня 2020р. становила 20,7 млн.грн або 0,6% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок вересня 2020р. становив 1,3 % фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2020р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня 2020р. становила 14,5 млн.грн або 70% загальної суми боргу по області.

На початок вересня 2020р. вчасно не отримали заробітну плату
1,5 тис. працівників, кожному з яких не виплачено в середньому
 по 9,8 тис.грн.

До Дня туризму

 Щороку 27 вересня в Україні відзначається­ День туризму – свято тих, кого ваблять близькі і далекі мандрівки,  а також тих, хто безпосередньо працює  у сфері туристичного бізнесу, професійно забезпечуючи повноцінний відпочинок.

Про свою діяльність за 2019 рік прозвітувало 72 суб’єкти туристичної діяльності, з яких 14 – юридичні особи, 58 – фізичні особи-підприємці.

Послугами туристичних організацій області скористалися 18,6 тис. туристів та 2,7 тис. екскурсантів. Переважна більшість туристів виїжджала за кордон (87,3%), решта – подорожувала Україною.

У якості туристів у 2019 році мешканці області побували у 58 країнах світу, найбільш популярними залишаються Єгипет (7,3 тис.) та Туреччина  (5,4 тис. осіб). Грецію відвідала 491 особа, Іспанію – 273, Об’єднані Арабські Емірати – 264, Грузію – 250, Чехію – 219, Італію – 202, Чорногорію – 149 осіб. Мапа подорожей включала такі країни, як Словаччина, Шрі-Ланка, Болгарія, Франція, Кіпр, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Угорщина, Туніс, Польща, тощо.

З Днем туризму – святом усіх, хто віддає перевагу подорожам, активному і змістовному відпочинку! 

  

Підсумки роботи транспорту Кіровоградської області у січні–серпні 2020 року

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської області у січні–серпні 2020р. становив 6,7 млн.т або 49,6% обсягу січня–серпня 2019р.

У загальному обсязі перевезень на залізничний транспорт припало 59,3% вантажів, на автомобільний – 40,7%.

Вантажообіг порівняно з січнем–серпнем 2019р. збільшився на 3,4% і становив 18,7 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–серпні 2020р. скористалися 27,3 млн. пасажирів, що становить 54,5% обсягу січня–серпня 2019р. Автомобільним транспортом перевезено 61,5% загальної кількості пасажирів, електротранспортом – 35,6%, решта – залізничним та авіаційним. Загальний обсяг пасажирообігу зменшився на 54,5% порівняно з січнем–серпнем 2019р. і становив 800,6 млн.пас.км.

Збирання урожаю сільськогосподарських культур господарствами Кіровоградської області на 1 вересня 2020р.

Підприємствами та господарствами населення Кіровоградської області     на 1 вересня 2020р. культури зернові та зернобобові скошено й обмолочено на площі 445,8 тис.га, що складає 51,8% площ, посіяних під урожай 2020 року (торік – 54,6% таких площ). Із зібраної площі одержано 1594,2 тис.т зерна  (у початково оприбуткованій масі), що на 17,2% менше ніж на початок   вересня 2019р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 35,8 ц зерна  (на 12,5% менше ніж торік), у т.ч. підприємствами – 37,2 ц (на 12,7% менше), господарствами населення – 31,4 ц (на 11,5% менше).

Ріпаку і кользи зібрано на площі 44 тис.га, що складає 96,9% площ, посіяних під урожай 2020р., його виробництво становить 104,6 тис.т, що на 31,1% менше ніж торік, при середній врожайності 23,8 ц з 1 га (торік – 25,2  ц з 1 га).

Виробництво культур овочевих відкритого ґрунту зменшилось на 14,1% проти минулорічного обсягу і становило 124,3 тис.т, за рахунок зменшення середньої врожайності на 11,2% (120,9 ц з 1 га).

Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні–липні 2020 року

Станом на 1 серпня 2020р. в області, за оцінкою, проживало 926,6 тис. осіб. Частка міського населення складала 63,5%.

У січні–липні 2020р. чисельність населення області зменшилася на 6540 осіб. Природне скорочення населення становила 5815 осіб,
міграційне – 725 осіб.

У січні–липні 2020р. в області народилося 3443 дитини, що на 219 дітей або на 6% менше, ніж у січні–липні 2019р. При цьому рівень народжуваності становив 6,3 особи на 1000 жителів. У 12 районах та на території одної міськради цей показник був вищий, ніж середній по області, найвищий – у Компаніївському районі  (8,9 особи на 1000 жителів).

Упродовж  січня–липня 2020р. померло 9258 осіб, що на 132 особи або на 1,4% менше, ніж у січні–липні 2019р. Рівень смертності становив 17,1 особи на 1000 жителів. У 5 районах та на території трьох міськрад рівень смертності був нижчим за середній по області. Найнижчий показник смертності зафіксовано у Голованівському районі  (15,5 особи на 1000 жителів).

Кількість прибулих в область у січні–липні 2020р. становила 5210 осіб, вибулих за її межі – 5935 осіб. У розрахунку на 1000 жителів міграційне скорочення населення склало 1,34 особи.

 Індекси споживчих цін у серпні 2020 року

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у серпні 2020 року порівняно з попереднім місяцем у Кіровоградській області становив 99,1%, з початку року – 100,9%, в Україні – 99,8% та 101,2% відповідно.

До Дня машинобудівника

Машинобудування – одна з провідних галузей економіки Кіровоградської області. Промислові підприємства, що спеціалізуються на  виробництві сільськогосподарської техніки, насосів та гідравлічних систем, підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання, є одними з найпотужніших в Україні.

У січні–липні 2020р. середньооблікова кількість штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у машинобудуванні склала 5,9 тис. осіб. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становила 9935 грн, що на 8,8% більше середнього показника по області.

Обсяг реалізованої продукції машинобудівної галузі у січні–липні 2020р. становив 1,8 млрд.грн або 13,4% переробної промисловості області.

Розвиток машинобудування потребує значних капіталовкладень. У січні–червні 2020р. підприємствами машинобудування освоєно 45,9 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 4,8% загального обсягу інвестицій, освоєних промисловими підприємствами області. На придбання, ремонт та модернізацію машин та обладнання підприємства спрямували три чверті капіталовкладень.

Розвиток підприємств машинобудівної галузі сприяє створенню нових робочих місць, підвищує попит на продукцію інших галузей економіки, забезпечує наповнення бюджетів усіх рівнів.

 Експорт товарів Кіровоградської області у січні–липні 2020 року

 Обсяг експорту товарів з області у січні–липні 2020р. становив
538,3 млн.дол. США та порівняно з січнем–липнем 2019р. збільшився на 33,8%.

Експорт товарів з області здійснювався до 120 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Індії, Китаю, Білорусі, Нідерландів, Єгипту, Іспанії, Туреччини, Польщі, Італії, Російської Федерації, Марокко, Франції.

Частка області в експорті товарів України у січні–липні 2020р. становила 2%.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

Роздрібна торгівля підприємств Кіровоградської області у січні–червні 2020 року

У січні–червні 2020р. підприємствами роздрібної торгівлі Кіровоградської області реалізовано споживчих товарів на суму
7098,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,2% більше, ніж у січні–червні 2019р.

Продаж продовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту займав 53,1%, непродовольчих – 46,9%.

Найбільшу частку продажу серед продовольчих товарів у торговій мережі займали алкогольні напої, молочні продукти, тютюнові вироби (включаючи супутні товари), фрукти та овочі, свіжі, хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби, цукрові кондитерські вироби, м’ясні продукти, інші напої (безалкогольні); серед непродовольчих – фармацевтичні товари, бензин моторний, пропан, бутан та метан для автомобілів, автомобілі, деталі та приладдя для них, косметичні товари й вироби для туалетних кімнат, газойлі (паливо дизельне), побутові електротовари, медичні та ортопедичні товари.

Частка продажу товарів, що вироблені на території України, становила 66,4% усіх реалізованих товарів у торговій мережі підприємств області.

Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у січні–липні 2020 року

 Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–липні 2020р. порівняно з січнем–липнем 2019р. збільшився на 22,4% і становив 143,4 млн.дол. США. Обсяг імпорту зменшився на 8,1% та становив 57,3 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 29 країнами Європейського Союзу.

Частка експорту товарів до країн ЄС становила 26,6% загального обсягу експорту по області.

Найбільше експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів, мінеральних продуктів.

У структурі імпортних надходжень переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту (крім залізничного), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

 На що витрачали кошти домогосподарства Кіровоградщини у І кварталі 2020 року

 За даними Головного управління статистики за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у І кварталі 2020 року кожне домогосподарство Кіровоградщини щомісяця витрачало у середньому   6858 грн, з них на продукти харчування, безалкогольні напої та харчування поза домом – 3618 грн (53%), алкогольні напої та тютюнові вироби – 257 грн (4%), непродовольчі товари – 2026 грн (29%), послуги – 957 грн (14%).

    До Дня працівників лісу

Професійне свято лісового господарства – День працівників лісу відзначається традиційно у третю неділю вересня.

Тільки завдяки невтомній і самовідданій роботі відданих своїй справі лісівників вдається зберігати і відтворювати лісові багатства.

У 2019р. в Кіровоградській області на підприємствах лісового господарства та лісозаготівель працювало 805 найманих працівників. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) зросла порівняно з 2018р. на 7,1% та становила 14563 грн.

Важливе значення для нинішнього і прийдешнього покоління має раціональне і розумне використання лісу. Протягом 2019р. відтворення лісів в області проведено на площі 561 га земель лісового фонду, у т.ч. шляхом лісовідновлення – на 355 га, лісорозведення – на 206 га.

Обсяг заготовленого круглого лісу усіх видів по області становив  191,7 тис.м3, що на 1,3% менше порівняно з 2018р., у т.ч. ділового круглого лісу – 54,4 тис.м3, паливної деревини – 137,3 тис.м3.

Підприємствами області кількість реалізованого круглого лісу усіх видів в межах України склала 174,6 тис.м3, у т.ч. ділового круглого лісу –41,6 тис.м3, паливної деревини – 133 тис.м3. Середня ціна реалізації одиниці продукції становить 1303,7 грн, 3717,1 грн та 548,1 грн відповідно.

Підприємствами лісового господарства та лісозаготівель у 2019р. освоєно 14,6 млн.грн капітальних інвестицій.

Ліс – це запорука нашої екологічної безпеки, одна з пріоритетних складових  економічної стабільності країни.

Обсяг реалізованих послуг у Кіровоградській області у ІІ кварталі 2020 року

Обсяг реалізованих послуг усім споживачам у ІІ кварталі 2020р. становив 1762,2 млн.грн, з них населенню – 176,5 млн.грн або 10%.

У структурі обсягу реалізованих послуг три чверті обсягу займали послуги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності. Частка послуг, наданих підприємствами сфери адміністративного та допоміжного обслуговування, склала 7,6%, організаціями, що здійснюють операції з нерухомим майном – 4,8%, установами професійної, наукової та технічної діяльності – 3,8%, що працюють у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 3,2%, інформації та телекомунікацій – 3,1%, освіти – 1,5%.

Обсяг реалізованих послуг населенню у розрахунку на одну особу
у ІІ кварталі 2020р. склав 189 грн.

Реалізація промислової продукції підприємствами Кіровоградської області у січні–липні 2020 року

 Підприємствами Кіровоградської області у січні–липні 2020р. реалізовано промислової продукції на суму 19,3 млрд.грн, з неї продукції переробної промисловості – на 13,6 млрд.грн (70,3%). Частка промислової продукції, реалізованої за межі України, становила 26,8%.

Питома вага обсягу реалізованих харчових продуктів та напоїв, який становив 7,5 млрд.грн, склала 38,7%. Найбільше реалізовано олії та тваринних жирів – на 4,1 млрд.грн, м’яса та м’ясних продуктів – на 0,8 млрд.грн.

Підприємствами з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря реалізовано продукції на суму 3,9 млрд.грн або 20,4% загальнообласного обсягу.

Фінансовий стан великих та середніх промислових підприємств Кіровоградської області у січні–червні 2020 року

 Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх промислових підприємств області у січні–червні 2020р. склав 217,1 млн.грн збитку (у січні–червні 2019р. – 169 млн.грн прибутку).

Прибутковими великими та середніми промисловими підприємствами у січні–червні 2020р. отримано 454,7 млн.грн прибутку. Підприємствами переробної промисловості отримано 63,7% загального прибутку промислових підприємств області.

Збитковими великими та середніми промисловими підприємствами у січні–червні 2020р. отримано 671,8 млн.грн. збитку. Частка збиткових промислових підприємств у загальній кількості становила 42,1%, що на 4,6 в.п. більше ніж у січні–червні 2019р. Підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів отримано 42,5% загального збитку промислових підприємств області.

Фінансовий стан великих та середніх підприємств Кіровоградської області у січні–червні 2020 року

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області у січні–червні 2020р. склав 68,5 млн.грн збитку (у січні–червні 2019р. – 322 млн.грн прибутку).

Прибутковими великими та середніми підприємствами області, частка яких у загальній кількості становила 62,8%, у січні–червні 2020р.отримано 743,6 млн.грн прибутку. У загальному обсязі прибутку по області питома вага промислових підприємств склала – 61,2%.

Збитковими великими та середніми підприємствами області у січні–червні 2020р. отримано 812,1 млн.грн. збитку. Частка збиткових підприємств склала 37,2% та збільшилась на 3 в.п. порівняно із січнем–червнем 2019р. Найбільша частка збиткових підприємств спостерігалась серед підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (75%). Підприємствами промисловості отримано 82,7% загального збитку по області.

Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх підприємств області у січні–червні 2020р. склав 0,7%. Найвищий рівень рентабельності (24,9%) отримали підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

 Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні–червні 2020 року

Станом на 1 липня 2020р. в області, за оцінкою, проживало 927,3 тис. осіб. Частка міського населення складала 63,5%.

У січні–червні 2020р. чисельність населення області зменшилася
на 5812 осіб. Природне скорочення населення становила 5093 особи, міграційне – 719 осіб.

У січні–червні 2020р. в області народилося 2837 дітей, що на 219 дітей або на 7,2% менше, ніж у січні–червні 2019р. При цьому рівень народжуваності становив 6,1 особи на 1000 жителів. У 11 районах та на території одної міськради цей показник був вищий, ніж середній по області, найвищий – у Компаніївському районі  (8,9 особи на 1000 жителів).

Упродовж  січня–червня 2020р. померло 7930 осіб, що на 268 осіб
або на 3,3% менше, ніж у січні–червні 2019р. Рівень смертності становив 17,1 особи на 1000 жителів. У 4 районах та на території трьох міськрад рівень смертності був нижчим за середній по області. Найнижчий показник смертності зафіксовано у Компаніївському районі  (15,4 особи на 1000 жителів).

Кількість прибулих в область у січні–червні 2020р. становила 4020 осіб, вибулих за її межі – 4739 осіб. У розрахунку на 1000 жителів міграційне скорочення населення склало 1,56 особи.

Підсумки роботи транспорту Кіровоградської області у січні–липні 2020 року

Обсяг перевезених вантажів підприємствами транспорту Кіровоградської області у січні–липні 2020р. становив 5,8 млн.т, що становить 49,8% обсягу січня–липня 2019р.

У загальному обсязі перевезень на залізничний транспорт припало 58,7% вантажів, на автомобільний – 41,3%.

Вантажообіг порівняно з січнем–липнем 2019р. збільшився на 3,4% і становив 16,4 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–липні 2020р. скористалися 24,5 млн. пасажирів, що становить 55,7% обсягу січня–липня 2019р. Автомобільним транспортом скористалися 60,9% загальної кількості пасажирів, електротранспортом – 36,5%, решта – залізничним та авіаційним. Загальний обсяг пасажирообігу зменшився на 56,6% порівняно з січнем–липнем 2019р. і становив 679,1 млн.пас.км.

Інвестиційна активність підприємств Кіровоградської області у січні–червні 2020 року

 Підприємствами та організаціями області у січні–червні 2020р. за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2366 млн.грн капітальних інвестицій, що на 7,3% менше ніж у січні–червні 2019р. (по Україні –на 34,9%).

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 83,3% усіх капіталовкладень.

На кожного мешканця області в середньому припало 2536 грн капітальних інвестицій.

Найбільші частки капітальних інвестицій у січні–червні 2020р. освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства  – 40,8% загального обсягу капітальних інвестицій області, промисловості – 40,6%.

До Дня підприємця

День підприємця в Україні традиційно відзначається в першу неділю вересня.

Мале підприємництво відіграє значну роль у економіці області.

Так, за попередніми підсумками 2019р. кількість малих підприємств, які здійснювали діяльність на території області, становила 8,3 тис. одиниць або 95,1% загальної кількості підприємств області. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення області кількість малих підприємств склала 89 одиниць. Більша частка малих підприємств області (87,9%) визначена як мікропідприємства.

Кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах області
у 2019р., становила 39,2 тис. осіб, у тому числі найманих – 34,8 тис. осіб. Витрати на персонал малих підприємств області склали 2,9 млрд.грн, з них витрати на оплату праці – 2,3 млрд.грн.

Малими підприємствами області у 2019р. реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 37,9 млрд.грн, що склало 34,7% загального обсягу реалізації продукції області. За видами економічної діяльності найбільші обсяги реалізації продукції отримані малими підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,5% обсягу реалізації продукції області); сільського, лісового та рибного господарства (37,8%).

Експорт товарів Кіровоградської області у січні–червні 2020 року

 Обсяг експорту товарів з області у січні–червні 2020р. становив
463,3 млн.дол. США та порівняно з січнем–червнем 2019р. збільшився на 36,2%.

Експорт товарів з області здійснювався до 118 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Індії, Китаю, Білорусі, Нідерландів, Єгипту, Туреччини, Іспанії, Марокко, Франції, Польщі, Ізраїлю.

Частка області в експорті товарів України у січні–червні 2020р.
становила 2%.

Серед товарів на експорт переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

 Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у січні–червні 2020 року

 Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–червні 2020р. порівняно з січнем–червнем 2019р. збільшився на 32,5% і становив 121,8 млн.дол. США. Обсяг імпорту зменшився на 8,3% та становив 48,7 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 29 країнами Європейського Союзу.

Частка експорту товарів до країн ЄС становила 26,3% загального обсягу експорту по області.

Найбільше експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів, живих тварин; продуктів тваринного походження.

У структурі імпортних надходжень переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту (крім залізничного), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Самооцінка домогосподарствами Кіровоградщини рівня своїх доходів у 2019 році

З метою дослідження самооцінки населенням рівня своїх доходів та економічних очікувань на майбутнє органи державної статистики у січні 2020 року провели щорічне опитування домогосподарств, які брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя впродовж 2019 року.

Більше ніж п’ять з шести обстежених домогосподарств оцінили рівень своїх доходів як достатній (по Україні – 61%), майже кожне шосте – як дохід, достатній для нормального харчування, але обмежували себе в споживанні непродовольчих товарів та послуг (по Україні – 37%).

За результатами вибіркового опитування у ході дослідження першочергового спрямування можливих додаткових коштів респондентам було запропоновано визначити три пріоритетні напрямки. Домогосподарства повідомили, що у разі значного збільшення доходів 30–28% спрямували б додаткові кошти, у першу чергу, на поліпшення житлових умов, на лікування, відповідно, 16–9% – на відпочинок    та накопичення, по 4% – на придбання побутової техніки та  здобуття освіти.

За результатами дослідження думки респондентів щодо найбільших соціальних    та особистих цінностей, як і у 2018р., вказали здоров’я (70% респондентів), другим – сім’ю, дітей (65%), третім – матеріальний добробут (46%).

Будівельна діяльність підприємств Кіровоградської області у січні–червні 2020 року

Підприємствами Кіровоградської області у січні–червні 2020р. вироблено будівельної продукції на суму 518,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції  порівняно з січнем–червнем 2019р. склав 63,5%.

У загальному обсязі виробленої будівельної продукції нове будівництво склало 16,3%, ремонт (капітальний та поточний) – 28,2%, реконструкція та технічне переоcнащення – 55,5%.

Підприємствами обласного центру вироблено три чверті обсягу будівельної продукції по області.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 липня 2020 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 липня 2020р. становила 14,7 млн.грн або 0,5% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок липня 2020р. становив 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2020р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 липня 2020р. становила 8,5 млн.грн або 57,8% загальної суми боргу по області.

На початок липня 2020р. вчасно не отримали заробітну плату 1035 працівників, кожному з яких не виплачено в середньому  по 8,2 тис.грн.

Заробітна плата у червні 2020 року

 Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні  2020р. становила 9738 грн, що в 2,1 раза   вище  рівня  мінімальної  заробітної  плати  (4723 грн).  Порівняно    з травнем 2020р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 8,9%,     з червнем 2019р. –  на 13,6%.

 Розмір заробітної плати в області у червні 2020р. становив 84,1% середнього рівня в Україні (11579 грн).

Індекс реальної заробітної плати у червні 2020р. порівняно з травнем 2020р. становив 108,2%, з червнем 2019р. – 110,8%.

Кількість переглядів: 235