Державна реєстрація творчих спілок

     Державній реєстрації підлягають усі творчі спілки.

     Державна  реєстрація  всеукраїнських  творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюється центральним органом виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

     За реєстрацію творчої спілки справляється реєстраційний збір. Розмір реєстраційного  збору  встановлюється  Кабінетом Міністрів

України залежно від статусу творчої спілки, але не може бути більшим, ніж 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     Для державної реєстрації творчої спілки її засновники подають до органу, що  здійснює  реєстрацію, заяву, до якої додаються документ про сплату реєстраційного збору та установчі документи – статут творчої спілки і протокол загальних зборів (з’їзду, конференції) про утворення творчої спілки, в якому мають міститися такі відомості:

     назва організації та мета її утворення;

     дата утворення;

     склад засновників та керівних органів;

     місцезнаходження керівних  органів  творчої   спілки,  номер контактного телефону;

     дані про територіальні осередки.

     Орган, що здійснює реєстрацію творчої спілки, у місячний строк видає засновникам  свідоцтво про її державну реєстрацію як творчої спілки за зразком, встановленим  Кабінетом Міністрів України. У необхідних випадках орган, що здійснює реєстрацію творчої  спілки, проводить перевірку  відомостей,  зазначених  у поданих документах.

     З моменту реєстрації творча спілка чи її територіальний осередок набувають статусу юридичної особи.

Кількість переглядів: 73