Діяльність молодіжних та дитячих громадських організацій

У своїй діяльності молодіжні та дитячі громадські організації керуються Конституцією України, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Законом Україн «Про громадські об’єднання» та іншими нормативно-правовими  актами.

Відповідно до Закону україни «Про молодіжні та дитячі громадські організації» молодіжні громадські організації – об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів.

Дитячі громадські організації – об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.
Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності, зокрема:

 1) молодіжні та дитячі громадські організації зобов'язані доводити до відома громадськості відомості про свою діяльність у формах, що не суперечать законодавству;

 2) інформація, що міститься у статутах, про склад керівних органів, про джерела матеріальних та інших  надходжень, а також пов'язана з діяльністю молодіжних та дитячих громадських організацій, не є конфіденційною або іншою інформацією, яка охороняється законом.

Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, та які досягли 15-річного віку.

 Засновниками спілок молодіжних та дитячих громадських організацій є молодіжні та дитячі громадські організації.

Молодіжні та дитячі громадські організації,  їх спілки несуть відповідальність за порушення ними законодавства.

 За неподання звіту про використання бюджетних коштів, інших матеріальних цінностей, наданих молодіжним, дитячим громадським організаціям та їх спілкам або нецільове використання таких цінностей, отримання їх з порушенням законодавства винні особи несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

 

Кількість переглядів: 70