Хто є суб’єктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, згідно закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Корупційне правопорушення – умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

 Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

– особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме:

Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад.

Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування.

Військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби.

Судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій).

Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту.

Посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, доходів і зборів.

Члени Центральної виборчої комісії.

Посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим.

– особи, які для цілей  Закону України «Про засади і запобігання корупційних правопорушень прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

1. Посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

2. Особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках).

3. Посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному до судового.

4. Посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.

5. Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону;

– посадові особи та працівники юридичних осіб – у разі одержання ними неправомірної вигоди, або одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди;

–  фізичні особи – у разі одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1-4 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.

 

Кількість переглядів: 115