Інформація про виконання Районної програми правової освіти населення на 2011-2015 роки

Районна програма з правової освіти населення на 2011-2015 роки в Олександрівському районі затверджена рішенням Олександрівської районної ради від 22 жовтня 2010 року №385.

Діяльність районної МКМР з правової освіти спрямована  на набуття і використання правових знань громадянами, підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, формування послідовних демократичних переконань поваги до права.

Діяльність відділу освіти спрямована на підвищення ефективності викладання правових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах та урізноманітнення правоосвітніх та правовиховних заходів.

Питання правовиховної роботи постійно розглядаються на засіданнях педагогічних рад загальноосвітніх навчальних закладів, шкільних та районних методичних об’єднань, семінарах класних керівників, педагогів-організаторів, заступників з виховної роботи. Проводяться засідання постійно діючого семінару з питань профілактики наркоманії та асоціальної поведінки серед учнівської молоді.

У кожному навчальному закладі створені та діють Ради з профілактики правопорушень. З дітьми, схильними до правопорушень постійно працюють класні керівники, психологи та соціальні педагоги. З метою здійснення повноцінного правового виховання учнівської молоді навчальні заклади тісно співпрацюють з батьками, громадськими організаціями, органами самоврядування. Проводяться зустрічі з працівниками кримінальної міліції, служби у справах дітей, районного управління юстиції. В школах району забезпечені умови для максимального охоплення дітей, в тому числі із девіантною поведінкою, гуртковою роботою, спортом, різними видами позашкільної роботи, також оформлено куточки правових знань, випускаються  стінгазети, буклети про кримінальну, адміністративну та цивільну відповідальності за протиправні дії, розміщені у доступному для всіх місці з інформацією куди дитина може звернутися у разі порушення її прав, а також за допомогою у вирішенні особистих проблемних питань. В більшості навчальних закладів діють  скриньки довіри.

В навчальних закладах району проводяться тижні правових знань, в ході яких забезпечено  проведення  виховних заходів для учнівської молоді із залученням батьків, представників громадськості, правозахисних органів, органів юстиції.

Правове виховання є одним із напрямків роботи районного парламенту дітей. Зокрема створена та діє комісія з питань захисту прав дитини.

З метою подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактики правопорушень регулярно організовано проведення щоденного контролю за відвідуванням учнями школи.

При відділі освіти райдержадміністрації функціонує психологічна служба. Соціально-психологічний супровід дітей та учнівської молоді в навчальних закладах району здійснюють 8 практичних психологів та 3 соціальних педагоги.

В центральних бібліотеках для дорослих та дітей проведено ряд правоосвітніх заходів − “круглі столи”, літературні бесіди-огляди, години інформації та дні інформації − “Діти та молодь в контексті українського законодавства ”, “Великі права маленької людини ”, “Знай свої права кожного дня”, а також оформлено книжкові полиці − “Нові Закони України”, “В центрі уваги − права людини ”, виставки матеріалів − “Кодекси законів − це кодекси життя ”, проведено голосні читання правових документів з обговоренням «Це необхідно знати кожному» тощо.

Щороку, протягом березня місяця проводиться конкурс на краще знання Конституції України та права, організовуються олімпіади правових знань.

 Управлінням юстиції систематично проводиться вивчення правовиховної та правоосвітньої роботи у навчальних закладах , закладах культури, бібліотечних закладах. За результатами вивчень надаються рекомендації, про хід виконання рекомендацій інформується районна МКМР з правової освіти населення.

Службою у справах дітей Олександрівської районної державної адміністрації  на виконання  районної програми правової освіти населення на 2011-2015 рік  протягом 2011 року в навчально-виховних закладах району було проведено 10 лекцій на правову тематику, протягом 2012 року  проведено 17 лекцій на правову тематику, протягом 2013 року проведено 19 таких  лекцій.

  Олександрівськм районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей

та молоді постійно надається безоплатно інформаційно-правова допомога незахищеним та малозабезпеченим верствам населення.

Громадська приймальня з надання  безоплатної первиної  правової допомоги при Олександрівському РУЮ створена Олександрівським районним управлінням юстиції і діє відповідно до Порядку роботи громадської приймальні. Громадською приймальнею ведеться журнал обліку прийому громадян. Прийом громадян здійснюється відповідно до графіка два рази на тиждень (віторок та четвер). Особлива увага приділяється наданню допомоги соціально незахищеним верствам населення.

Наказом  начальника  Олександрівського  районного  управління  юстиції  від 15.07.2008  року  №  86  було  створено  виїзний  мобільний  консультативний  пункт  при  РУЮ.

14.12.2011 року на підставі спільного наказу начальника Олександрівського РУЮ  та в.о.начальника відділу культури та туризму Олександрівської  РДА  було створено  правовий клуб «ВІЧЕ»на базі Олександрівської районної бібліотеки для дорослих.

Аналіз роботи районних засобів масової інформації щодо правового інформування населення показує, що на сього дні у суспільстві виникає великий інтерес щодо правових інститутів та механізму реалізації своїх прав. Саме тому на сторінках районної газети “Вперед” існує рубрика “Юридична консультація” “Правовий всеобуч” “Консультує спеціаліст”, “Податкова інформує” “закон і ми”  в якій розміщуються публікації працівників органів юстиції, членів районної МКМР, управління Пенсійного фонду в Олександрівському районі, працівників органів внутрішніх справ, податкової, прокуратури, суду тощо. Упродовж останніх років засобами масової інформації приділяється належна увага висвітленню правових проблематик Кожна правова рубрика газети “Вперед” об’єднує в собі актуальні статті, аналіз законодавства, коментарі спеціалістів державних органів. Особливого інтересу викликає рубрика яка роз’яснює норми спадкового законодавства та врегулювання спадкових відносин, норми цивільного законодавства.

Найбільш активну участь у здійснення правового інформування населення беруть представники районного управління юстиції, правоохоронних органів, районної державної адміністрації.

Стан дотримання законності та правопорядку висвітлюється працівниками органів внутрішніх справ: правопорушення , що вчинені неповнолітніми, статистика злочинності, попередження злочинів тощо. З цією метою, службами у справах дітей спільно з відповідними підрозділами кримінальної міліції у справах дітей постійно здійснюються профілактичні рейди, і у випадку, коли перебування дитини у сім’ї  загрожує її життю та здоров’ю, дитина вилучається і поміщується до притулку. Вже стало традицією проведення Всеукраїнського рейду “Урок”, основна мета якого – виявлення та повернення до навчання, влаштування на роботу, до закладів соціального захисту тих дітей, які з початку навчального року не приступили до занять .

Забезпечено розробку методичних матеріалів  та  розповсюджено  серед  навчальних  закладів, бібліотек  з  питань захисту  дітей, які  опинились в складних життєвих   обставинах.

Постійно надається  методична  допомоги  на  семінарах, нарадах  в  Олександрівській  РДА  та  районній  раді.

Проводяться  семінари, засідання  «круглих  столів»  з  метою  вивчення  шляхів  активізації  та  покращення  якості  роботи  за  всіма  напрямками  правоосвітньої  діяльності.

 

Заступник співголів  районної  МКМР з правової освіти населення, начальник Олександрівського районного управління юстиції

О.Надьон

 

Кількість переглядів: 437