Короткі підсумки соціально-економічногостановища Олександрівського районуза січень–жовтень 2011 року

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції за січень–вересень 2011р. становив 13,5 млн.грн.

Сільське господарство. Виробництво валової продукції сільського господарства у січні–жовтні 2011р. зросло порівняно з січнем–жовтнем 2010р. на 27,8%.

Капітальні інвестиції. За січень–вересень 2011р. у розвиток економіки міста підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 55,3 млн.грн. капітальних інвестицій (без ПДВ). Найвагомішу частку з них (59,5% загального обсягу) становили інвестиції в основний капітал. 

Будівництво. У січні–жовтні 2011р. будівельниками району виконано робіт на суму 0,9 млн.грн., що на 20,1% менше порівняно з відповідним   періодом 2010р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–жовтні 2011р. перевезено 33,6 тис.т вантажів, що на 26,8% більше ніж у січні–жовтні 2010р. Вантажооборот збільшився на 16,5% і склав 9,7 млн.ткм. Перевезено 197,6 тис. пасажирів, що на 6,7% менше ніж у січні–жовтні 2010р., пасажирооборот зменшився на 20,6% і склав 10,2 млн.пас.км.

Зовнішня торгівля товарами. Обсяг імпорту зовнішньої торгівлі товарами за січень–вересень 2011р. становив 93,3 тис.дол. США і зменшився порівняно з січнем–вереснем 2010р. на 99%.

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–вересень 2011р. становила 2208 грн.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 листопада 2011р. становила 453 особи, що на 0,4% менше ніж на 1 жовтня 2011р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по району на 1 листопада 2011р. становив 2,92% населення працездатного віку.

Населення. На 1 жовтня 2011р. в районі проживало 29,3 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2011р. чисельність населення скоротилася на 319 осіб.

Кількість переглядів: 54