Лісівники області зустрілися з журналістами

Як проходитиме цього­річна Всеукраїнська акція „Май­бутнє лісу у твоїх ру­ках” на Кіровоградщині? Які заходи відбуватимуться у її рамках? Чи готові державні лісо­гос­подарські підпри­ємства області до пожежонебезпечного періо­ду? Як лісова охорона бореться з браконьєрством? Ці та ба­гато інших питань цікавили жур­налістів обласних засобів ма­сової інформації під час прес-конференції Кіро­во­градського обласного управління лісового та мисливсь­кого господарства. Прохо­дила вона минулого вівторка у Червоно-Неруба­ївському лісництві ДП „Олек­санд­рівський лісгосп”. На запи­тання журналістів відпо­відали начальник обласного управління лісового та мис­ливського господарства Іван Захарченко, його перший зас­тупник Наталія Ревенко та директор ДП „Олександ­рівсь­кий лісгосп” Олександр Си­нявський.

Зі слів Івана Захарченка, нині Кіровоградщиною вже всьоме розпочала свою ходу щорічна Всеукраїнська акція „Май­бутнє лісу у твоїх руках”. Одним з її найважливіших заходів є успішне проведення лісокультурної кампанії. Загалом протягом нинішнього року лісівники області пла­нують створити майже 1700 гектарів лісу, з яких 1285 гектарів нових лісів та 395 гектарів – відновлення лісу на зрубах. На сьогодні лісистість в області становить всього 7,2 відсотка. Щоб досягти ба­жаного результату – 11 від­сотків, потрібно щороку са­дити 3500 гектарів лісу, а то й 5000 гектарів лісу. „Це робити під силу лісівникам області, адже потрібна кількість посад­кового матеріалу є в наяв­ності”, – запевнив Іван Захар­ченко. Проблема в іншому. Відсутня земля. Тобто, вона є, але на сьогодні одержати дозвіл на користування нею лісівники не можуть – дуже багато бю­ро­кратичних перепон. Та пра­цівники обласного управління не опускають руки і шукають можливість все ж збільшити лісистість регіону.

А акція „Майбутнє лісу у твоїх руках” ще з 21 березня розпочала свою ходу в області і триватиме кілька місяців. І на цей період, як розповів Іван Захарченко, лісівники окрім створення лісів, запланували це чимало цікавих заходів. Зо­крема, з 6 по 14 квітня про­ходитиме тиждень, присвяче­ний ветеранам галузі, під гас­лом „Ліс єднає покоління”. У день Довкілля, що відзна­чається 21 квітня, пройде акція „За чисте довкілля”. Серед школярів буде названо і кра­щого ліс­ничого. Творчі та активні юні лісівники також зможуть взяти участь у кон­курсі малюнків та творів на тему „Людина і ліс”. Цієї ж теми стосуватиметься і конкурс агітаційних бригад. А ще – буде визначено краще рекреаційне місце та краще джерело. Спе­ціаль­ний конкурс чекає і жур­налістів. До речі, саме вони разом з гро­мадсь­кістю, сту­дентами та учнями у Чорному лісі 12 квітня сади­тимуть ліс. А після завершення всіх куль­турно-масових заходів акції у Кіровограді пройде фото­вис­тавка „Кіро­воград­щино, зе­леною будь”.

Що ж стосується відтво­рення тваринного світу та боротьби з браконьєрством, то успіхи є, зазначив начальник управління. Так, протягом минулого року кількість тва­рин, згідно проведеної мис­ливськими господарствами області таксації, значно зросла. Це стосується оленя благо­родного, оленя плямистого, диких кабанів, косуль і лисиць. На жаль, нерідко трапляються випадки, що ці тварини, особ­ливо, кабани, завдають чималої шкоди сільськогосподарським угіддям. Це трапляється через недогляд єгерів. Тому саме вони повинні потурбуватися про корм і належні умови для тварин.

Небезпека і тваринному, і рослинному світу у ці дні – лісові пожежі. Тому на нинішній рік заплановано додатково перекрити ще 300 лісових доріг, на в’їзді у ліс та вздовж доріг встановити аншлаги на протипожежну та природо­охоронну тематику. Постійно проходять рейди по виявленню порушників пожежної безпеки. І в кожному лісгоспі області затверджено оперативно-мобі­лізаційний план гасіння великих лісових пожеж.

– У минулому році завдяки великій профілактичній роботі було зареєстровано всього 28 пожеж, збитки від яких нез­начні. Сподіваємося, що і цьо­го­річ також не дійде до масш­табних вигорань лісових насад­жень, – висловив припущення Іван Захарченко.

А на закінчення прес-конфе­ренції керівництво обласного управління разом з жур­наліс­тами, працівниками Червоно-Нерубаївського лісництва та школярами місцевого шкіль­ного лісництва зробили ко­рисну справу – прибрали від сміття та сухого листя рекре­аційну зону біля Підлісного.


Кількість переглядів: 51