“Надзвичайну ситуацію” ліквідовано

    На минулому тижні про­водилась комплексна пере­вірка району щодо реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільної оборони, стану й організації роботи з питань пожежної безпеки, готов­ності органів управління та сил реагування до дії при загрозі і виникненні надзви­чайних ситуацій. У ході перевірки проревізовано роботу з цих питань Олек­сандрівської селищної, Сос­нівської, Несватківської сільських рад, Олександ­рівської РДА та спеціа­лізованих служб цивільної оборони району, зокрема оповіщення і зв’язок, охоро­ну громадського порядку, ме­дич­ну службу, оперативно рятувальну (пожежну), енер­гетику, захист сільсь­ко­господарських тварин і рос­лин, торгівлю і харчування, автодорожню.
    Було відпрацьовано всіма службами умовну надзви­чайну ситуацію.
    За підсумками цієї пе­ревірки проведено кілька засідань районної комісії з питань надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки за участю голови РДА В.В. Авксентьєва, першого зас­тупника голови РДА О.С. Невмержицького та на­чаль­ника відділу з надзвичайних ситуацій О.М. Демченка.
    Підсумок комплексної перевірки за результатами оцінки перевіряючих пози­тивний. Всі заходи проведені на належному рівні.
Кількість переглядів: 49