Перелік нормативно-правових актів, спрямованих на підтримку та розвиток підприємництва

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, УХВАЛЕНИХ НА РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ КМУ ІЗ РОЗГЛЯДУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДТРИМКУ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
Внесено Держкомпідприємництвом
    1. Про внесення змін до Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (проект Закону України)
    2. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва (проект Закону України)
    3. Про внесення змін до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (проект Закону України)
    4. Про внесення змін до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (проект Закону України)
    5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення дозвільної системи у сфері господарської діяльності (проект Закону України)
    6. Про деякі питання щодо застосування принципу мовчазної згоди (постанова Кабінету Міністрів України)
    7. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (постанова Кабінету Міністрів України)
    8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №62 «Про внесення змін до Порядку та умов подання періодичної митної декларації
    9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств (проект Закону України)
    10. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань забудови (постанова Кабінету Міністрів України)
    11. Про впорядкування системи видачі дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (розпорядження Кабінету Міністрів України)
    12. Про надання податкових та інших роз’яснень (постанова Кабінету Міністрів України)
    13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 145-р «Про впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів»
    14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 165-р «Про затвердження плану заходів на 2010—2011 роки із створення інноваційно-технологічного кластера „Сорочинський ярмарок” для сприяння розвитку сільських територій»
    15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №151-р «Про проведення перевірок на продовольчих, непродовольчих та змішаних ринках»
    16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 153-р «Деякі питання здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» .
    17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №163-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1087» (щодо звітності в електронній формі;)
    18. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 63 «Про внесення змін до переліків органів ліцензування та документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»
    19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 152-р «Деякі питання підготовки кваліфікованих робітників»
    20. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації в одному контролюючому органі виконання функцій із здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (проект Закону України)
    21. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №68 «Деякі питання надання суб’єктам малого та середнього підприємництва кредитно-гарантійної підтримки».
    22. Про території перспективного розвитку (проект Закону України) (внесено Мінекономіки)
    23. Про внесення зміни до статті 32 Закону України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” (щодо виключення норм стосовно обов’язкової реєстрації у Держспоживстандарті декларації про відповідність; проект Закону України) (внесено Мінекономіки)
    24. Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих організмів (проект Закону України) (внесено Мінекономіки)
    25. постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №66 «Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг» (внесено Мінекономіки)
Кількість переглядів: 113