Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї

Згідно з Законом України «Про попередження насильства в сім’ї», підставами  для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї є:

заява про допомогу жертви насильства в сім’ї або члена сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї;

-висловлене жертвою  насильства  в  сім’ї  або  членом  сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в  сім’ї, бажання  на  вжиття  заходів  з  попередження насильства в сім’ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто;

отримання повідомлення про застосування  насильства  в  сім’ї або  реальної  загрози  його  вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім’ї.

Заява та повідомлення про застосування насильства в  сім’ї або   реальної   загрози   його  вчинення  приймаються  за  місцем проживання постраждалого.

Орган,  до  якого надійшла заява або надійшло повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, розглядає   заяву   чи   повідомлення  та  вживає  в  межах  своїх повноважень передбачені законом заходи з попередження насильства в сім’ї.

Порядок   розгляду   заяв   та  повідомлень  про  вчинення насильства   в   сім’ї   або   реальну   загрозу   його   вчинення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Кількість переглядів: 79