“Проведення державної реєстрації нормативно-правових актів”

Державна реєстрація нормативно-правових актів – це одна з юридичних процедур державного обліку і контролю за практикою виконання міністерствами та іншими органами виконавчої влади нормативно – правових актів. Порядок, умови реєстрації, скасування рішень про державну реєстрацію нормативно – правових актів передбачені Положенням “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 28.12.1992 року .

   Нормативно-правові акти подаються на державну реєстрацію до реєструючого органу у 5-денний строк з моменту їх прийняття. Вони повинні відповідати вимогам законодавства про мови, узгоджуватися з раніше прийнятими актами. Реєстрація проводиться протягом 15 робочих днів. Якщо є зауваження реєструючого органу, акт на прохання органу, що подав його до реєстрації, може бути повернуто на доопрацювання. Орган, якому відмовлено у державній реєстрації нормативно-правового акта, може оскаржити рішення Мінюсту до Кабінету Міністрів України, а рішення управління юстиції – до Мінюсту України у 10-денний строк. Нормативний документ, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню органом, що його видав, протягом 5 днів з моменту отримання рішення про відмову в реєстрації. Міністерством юстиції України також затверджений Порядок скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Через 10 днів після державної реєстрації нормативно-правові акти набувають чинності, якщо в них не встановлено пізнішого строку, але не раніше доведення їх до відома населення.

   Нормативно-правові акти, що пройшли державну реєстрацію, заносяться до єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та публікуються.

Кількість переглядів: 23