Реєстрація структурних утворень політичних партій

Для реєстрації структурних утворень політичних партій до органу реєстрації надається:

1. Заява встановленої форми. Заява повинна бути завірена керівним органом політичної партії.

2. Копія Статуту політичної партії.

3. Протокол установчих зборів або конференції, на яких було утворено структурне утворення політичної партії.

Порядок денний протоколу повинен містити питання:

–                     створення структурного утворення політичної партії;

–                     вибори керівників органів та вищої посадової особи, контролюючого органу структурного утворення;

На початку протоколу необхідно вказати загальну кількість членів структурного утворення політичної партії та кількість присутніх на засіданні, а також час та місце проведення засідання.

Якщо це протокол конференції, то необхідно вказати від якої кількості членів організації обраний кожен делегат.

Після обговорення кожного питання проводиться голосування, вказуються його результати та проставляються частини.

Підписує протокол головуючий та секретар.

4. Крім того, реєструючим органом при вирішенні питання про реєстрацію структурного утворення політичної партії враховуються вимоги статуту політичної партії, які регламентують порядок створення та обрання керівних органів структурного утворення політичної партії.   

5. Структурні утворення політичної партії що створюються з правом юридичної особи додатково подають в двох примірниках реєстраційну картку Форма №1.

Кількість переглядів: 141