Соснівські гирьовики кращі

    Нещодавно в місті Гадичі Полтавської області прохо­див чемпіонат України з гирьового спорту в пош­товху гир за довгим циклом по 32 кілограми кожна серед дорослих та юніо­рів 1990-1993 років народ­ження.

    Наші гирьовики, пре­красно підготовлені у сос­нівській секції гирьового спорту тре­нером Миколою Микола­йови­чем Марфулою, виступали в складі збірної Кіровоград­щини. І в тому, що юніорська команда Кіро­воградської об­ласті зайняла третє місце, а чоловіча — шосте, велика заслуга і  наших гирьовиків. Адже соснівчани обійшли за ре­зультатами змагань багатьох спортсменів, які тренуються в розкішних спортивних залах. 

    Так, найвищим досягнен­ням нашої команди було перше місце. Його виборов Ігор Дени­сенко серед юні­орів у ваговій категорії до 90 кг. Цим самим спортсмен отримав право вис­ту­пати на чемпіонаті світу в німець­кому місті Гамбурзі.

    Юніор Ігор Денисенко зма­гався також за першість з дорослими чоловіками і став четвертим.

    У збірну команду області увійшов і сам Микола Мар­фула. Він показав вагомий результат серед дорослих, увій­шовши в сімку кращих.

    Хочеться відзначити та­кож гирьовиків – учнів 11 класу Соснівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ярослава Іван­ченка, Богдана Бедзая, які вис­ту­пали у ваговій категорії 80 кілограмів, Мак­сима Бедзая — у ваговій кате­горії — 60 кілограмів, який штовхав гирі важчі за себе, — вони показали непогані ре­зуль­тати і справжній спор­тивний ха­рактер. А також члена збірної команди області Олек­сія Жур­бу, який розпо­чинав свою спор­тивну кар‘єру в сос­нівсь­кій секції гирьового спорту у тренера М. Марфули, а нині живе і тренується у Кіро­вограді.

    Для деяких спортсменів-гирьовиків це були одні з перших чемпіонатів Укра­їни. Та вони гідно висту­пили, показали свої моральні і вольові якості, набули досвіду. І надалі, маючи гарний приклад для наслі­дування, вони виступа­ти­муть на змаганнях ще резуль­татив­ніше.

    Тренер своїми вихован­цями задо­волений. Адже поставлене завдання вони виконали.

    Та є одне але…

    Щоб потрапити пе­ре­мож­цю Всеукра­їнського чемпіонату з гирьового спорту на між­на­род­ні зма­гання, потрібні кошти. А їх немає.

    Звертаємося до керів­ників підприємств, при­ватних під­приємців, до всіх небай­дужих людей до роз­витку спорту і спортс­менів з проханням на­дати мате­ріальну допомогу на поїздку на міжнародні зма­гання, що пройдуть у Гам­бурзі.  А наш спортсмен-ги­рьо­вик Ігор Денисенко під керівництвом свого тренера М.М. Мар­фули докладе мак­симум зусиль, щоб виправдати по­кладені на нього сподівання.

Кількість переглядів: 70