Центр зайнятості інформує

Протягомсічня-червня 2012 року послугамиОлександрівського районного центру зайнятостіскористалися1638 осіб  незайнятихгромадян. Статус безробітногомали 1494 особи, з якихотримувалидопомогу по безробіттю1322 особи.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості у січні-червні 2012 року становила 695 осіб, у тому числі25 осіб з числа безробітних було працевлаштовано шляхом надання дотацій роботодавцямз коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, дві особи працевлаштовано на перше робоче місце відповідно до  Закону України “Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю” та 12 безробітних осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та організували власну справу.

        Із загальної чисельності працевлаштованих – 334 мешканці сіл району. З початку року працевлаштовано 56 осіб, які належать до соціально-незахищених категорій населення, з них – 16 осіб працевлаштовано на заброньовані робочі місця. Рівеньпрацевлаштуваннянезайнятихгромадян становить42,4 %.

Протягомсічня-червня 2012 року проходили професійненавчання               158 осіб з числа безробітних. Рівеньохопленняпрофесійнимнавчаннямстановить 9,6 %.

В оплачуванихгромадських роботах брали участь 521незайнятаособа. Рівеньзалученнянезайнятихгромадян до участі у громадських роботах зрісдо 31,8% у січні-червні 2012 року проти30,1% у відповідному періоді 2011 року.

Станом на 01 липня 2012 року на обліку в центрізайнятостіперебувало663 незайнятихгромадян. Серед них 356осібжінки; 264 особи – молодь до 35 років; 24особививільненіпрацівники; 108 осіб, якіналежать до соціально-незахищених категорій населення. Статус безробітногомали640 осіб, з яких463 особи отримувалидопомогу по безробіттю. Іззагальноїчисельностібезробітних305 осіб проживають  у сільській місцевості.

Протягом січня-червня 2012 року 110 роботодавців зареєстрували у службі зайнятості 726 вакансій.

Станом на 01 червня поточного року кількістьактуальних вакансій –29, в тому числі: для робітників7 вакансій,  для службовців21 вакансія та 1 – для осіб, які не потребуютьспеціальноїпідготовки.

Кількість переглядів: 51