УВАГА! ІНФОРМАЦІЯ.

Кожна юридична особа повинна щороку, протягом місяця, що настає за датою державної реєстраці, підтвердити відомості про юридичну особу для цього необхідно подати державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи заповнену реєстраційну картку (форма № 6).

ЮРИДИЧНА ОСОБА

Реєстраційну картку форми №1,2 підписує засновник або уповноважена особа засновника.

Реєстраційну картку форми № 3, 4, 5, 6, 16 підписує керівник або уповноважена особа керівника. Підпис уповноваженої особи на реєстраційній картці засвідчується керівником.

Реєстраційну картку форми № 7, 8 підписує голова ліквідаційної комісії або уповноважена ним особа.

ФІЗИЧНА ОСОБА — ПІДПРИЄМЕЦЬ

Реєстраційну картку форми № 10 підписує фізична особа, яка має намір стати підприємцем або уповноважена нею особа.

Реєстраційну картку форми № 11, 12, 15 підписує фізична особа — підприємець або уповноважена нею особа.

Кількість переглядів: 46