Валерій Авксентьєв: тільки рішучі і конкретні кроки забезпечать економічний розвиток країни

24 серпня Україна відзначає велике державне свято – 19-у річницю з дня проголошення Незалежності. Кожен рік державної незалежності – це своєрідний історичний відрізок, це нагода підбити підсумки зробленого, намітити плани на майбутнє. Напе­редодні великого державного свята своїми роздумами про державну незалежність і планами на майбутнє ділиться голова районної державної адміністрації Валерій АВКСЕНТЬЄВ.
    – Найперше, сердечно вітаю з святом всіх жителів району. Уже 19 років Україна живе як самостійна незалежна держава. За цей час остаточно утвер­дилися найголовніші символи держави – Герб, Прапор, Гімн України, сфор­мовано владні структури, прийнята Конституція, Україна визнана всіма державами світу, веде свою зовнішню політику. В державі проходять активні внутріш­­ньополітичні процеси. На жаль, не завжди на користь держави. Саме на цьому я хотів би зупинитися детальніше. Як не прикро визнавати, але за 19 років Незалежності Україна не досягла високого соціально-економічного розвитку. Навпаки нашу державу час від часу потрясали економічні та політичні кризи. Особливо відчутними вони були за останні п’ять років. Замість напру­женої роботи на благо роз­квіту і зміцнення еконо­мічної могутності України в основному вияснялися стосунки, причому відкрито, і часом на весь світ, між президентом, урядом, правлячою коалі­цією у Вер­ховній Раді, що, звичайно, аж ніяк не сприяло іміджу України на міжнародній арені, а тим більше економічному зростанню нашої держави.
    На щастя, ситуація різко змінилася після останніх президентських виборів, коли до влади в країні прийшла команда Віктора Януковича. Україна, напевне, за всі роки неза­лежності одержала унікаль­ний шанс для прогресу, економічного зрос­тання, політичної стабільності. По-перше, за короткий термін Президент Віктор Янукович сфор­мував чітку вертикаль влади. Сьо­годні Адмі­ністрація Президента, уряд, пре­зидентська більшість у Верховній Раді України працюють однією злагодженою ко­мандою, чітко визначивши головні напрямки со­ціально-економічного розвитку та зовнішньополітичного курсу країни у Програмі економічних реформ Президента Віктора Януковича на 2010-2014 роки під назвою „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”. Це своєрідна дорожня карта для всієї України на перспективу далеку і близьку. Це шанс для всієї України, для кожного регіону.
    Сьогодні, на щастя, уже в минулому промовисті по­літичні лозунги, пусті обі­цянки. Натомість нова влада робить рішучі конкретні кроки по виведенню еконо­міки країни з глибокої кризи. Ці кроки інколи непопулярні. Але вони вкрай важливі й необхідні. А головне, від­криті і чесні перед народом, щоб вивести вже в не­да­лекому майбутньому країну в число розвинутих євро­пейських держав.
    Вперше за роки неза­лежності свій реальний шанс вийти з депресивного ре­гіону має і наша Кіро­во­градська область завдяки новій команді очолюваній амбітним політиком і вмілим менеджером-госпо­дарником Сергієм Ларіним.
    Його дійсно грандіозна програма „Центральний ре­гіон-2015” – це унікальний документ, який ніхто до нього не запроваджував і не розробляв в нашій області. До її розробки залучено не лише фахівців, науковців, менеджерів, господарників, а й жителів області. Сьогодні на „гарячу лінію” голови обласної державної адмі­ністрації Сергія Ларіна зате­лефонували уже сотні жи­телів області. І не лише зі своїми проблемами, а з конкретними пропозиціями до Програми, як краще нам гуртом зробити нашу область справді квітучим багатим краєм. Така актив­ність людей свідчить про високу довіру до нової влади. І це не може не радувати. А головне робить владу відповідальною перед людьми за свої дії і кроки, стимулює до відповідальної праці. Скажу, що нелегко доводиться нині новій владі, зважаючи на спадок попе­редніх років. Багато галузей загнані в глухий кут. І тільки конкретними справами мож­на зрушити з місця те, що не вирішувалось роками.
    Тротуари на центральній вулиці Олександрівки з де­сяток років тому були викладені плиткою вибірково, в основному за кошти підприємців біля своїх торговельних точок і установ – решта ж пішо­хідної частини вулиці в негоду перетворюва­лася в непрохідну. Тепер за кошти районного бюджету закуплено тротуарну плитку і буде повністю викладено тротуари. Особлива турбота районної державної адмі­ністрації про наших ветеранів, колишніх фронтовиків. По­рахуйте, скільки років влада обіцяла інвалідам 1 групи Великої Вітчизняної війни автомобілі. А ми купили за бюджетні кошти три авто­мобілі, які будуть урочисто вручені нашим колишнім фронто­викам 21 серпня.
    Не можу не сказати і про ще одну болючу проблему для нашого району, яка також не вирішувалась ро­ками, – це кадрове забез­печення лікарями централь­ної районної лікарні. На сьогодні у лікарню прибуло подружжя кваліфікованих лікарів – уролог та лікар-педіатр. Щоб вони надовго прижилися в нашому районі, за бюджетні кошти їм прид­бано добротне житло. І вони з радістю його обжи­вають. А лікар-уролог вже й працює в лікарні. Є надія, що в цьому році ми завершимо і роботи по селищу Лісовому, зокре­ма по встановленню інди­відуального опалення в квартирах мешканців Лісо­вого. На сьогодні вже змон­товано повністю опалення в більше 250 квартирах з 376, де його необхідно вста­новити. До початку опалю­вального сезону, а то й раніше, ці роботи будуть завершені. І холодна зима минулорічна не повториться для жителів цього містечка.
    Не знімається з порядку денного і така важлива для району проблема, як від­новлення роботи цукрового заводу в Олександрівці. Три­вають активні переговори з власником заводу, і є реальна надія, що завод вдасться запустити в роботу в 2011 році.
    Ось так крок за кроком нова влада реальними спра­вами відроджує державу з багаторічної бездіяльності колишніх політиканів.
Кількість переглядів: 65