Відродити культуру села

У рамках започаткованої головою Кіровоградської обласної державної адмі­ністрації Сергієм Ларіним акції „Відродимо культуру села” та підтриманої облас­ним управлінням культури та туризму у неділю, 3 жовтня, у Розумівці відбувся великий концерт колективів ху­дож­ньої самодіяльності Олек­санд­рівського районного Будинку культури, смт Єли­завет­градки та Бірок.

Перед концертом жителів Розумівки, які прийшли на святкову  концертну про­граму у сільський Будинок культури, щиро вітали – голова Олександрівської районної державної адмі­ністрації Валерій Авксентьєв, його заступники Лариса Нечепоренко та Василь Скля­ренко, директор Кірово­градського центру народної творчості Людмила Пращур, представник обласного шта­бу Партії регіонів, відпові­дальний за програму „Цент­ральний регіон-2015” Ана­толій Стоян, начальник  філії „Олександрівськимй рай­авто­дор” Володимир Стьож­ка, ди­рек­тор ДП „Олександ­рівський лісгосп” Олександр Си­нявський, голова райспо­жив­­товариства, керівник район­ного штабу Партії регіонів Володимир Тіма­новський, начальник УПСЗН Василь Жалдак, директор Кіровоградського кооперативного технікуму ім. М. Сая Олександр Михайлов. Така  пред­став­ницька делегація разом з самодіяльними артистами не випадково завітала в село. Адже, як сказав, виступаючи перед глядачами в залі голова РДА Валерій Авк­сентьєв, важливого значення сьогодні набуває відрод­ження культури на селі. І це турбота не лише влади, а  всіх, в тому числі й керівників підприємств, установ, орга­нізацій, які повинні прой­нятися відповідальністю за розвиток закладів соціальної сфери, в тому числі й куль­тури.

– У нас, на Олександ­рів­щині, – сказав Валерій Авк­сентьєв, – є чудові художні самодіяльні колективи, тре­ба, щоб їх знали не лише в їхніх селах, а по всьому району. Тому й приїхали сьогодні бірчани, єлизавет­градківці, олександрівці в Розумівку, щоб порадувати земляків хорошим кон­цер­том. Районна державна адмі­ністрація постійно опікується розвитком культури у районі. І так буде завжди, щоб дійсно відродити культуру на селі, збагатити духовно наших людей.

Концерт видався на славу. Глядачі нагороджували ко­жен виступ артистів бурх­ливими оплесками, гарний настрій подарували жителям Розумівки самодіяльні ар­тисти.

Кількість переглядів: 78