Вручено диплом лауреата

    Олександрівський районний кра­єзнавчий музей взяв участь у конкурсі на кращу концепцію музейного проекту, спрямованого на розвиток польсько-українських культурних відносин, орга­нізований Польським інститутом у м. Києві і Українським центром розвитку музейної справи. Експертна рада визнала проект музею „Міхал Грабовський — символ українсько-польської дружби” одним із шести переможців кон­курсу. Ав­тор проекту — Василь Біло­шапка був за­прошений на уро­чисту це­ре­монію наго­род­ження пере­мож­ців, що про­ходила 16 травня в Національному культурно-мистецькому та музей­ному комплексі „Мистецький арсе­нал” у м. Києві.
    В урочистостях взяли участь Голова Наглядової ради Фонду „Україна-3000” Катерина Ющенко, директор Польського інституту в Києві Ярослав Годун, Голова Правління Фон­ду „Україна-3000” Олек­сандр Максим­чук, Голова Прав­ління Цент­ру роз­витку музейної справи Вла­дислав Піоро, директор Мистецького Арсеналу Наталія Заболотна, а також близько 100 музейних працівників з усіх областей України.
    Представнику Олександрівського районного краєзнавчого музею було вручено Диплом лауреата, а також він отримав запрошення здійснити подорож до Польщі, аби ознайомитися з досвідом польських колег.
    Всі учасники цього конкурсу отримали пам‘ятні подарунки — мистецькі альбоми „Леопольд Левицький” від видавництва „Родовід”.
Кількість переглядів: 58