З шкільного найріднішого порога у добрий час, у світлу путь-дорогу благословляємо Вас, випускники!

У цьому році нетра­ди­ційно, на два тижні раніше, 11 травня, для випускників загальноосвітніх шкіл про­лунав останній шкільний дзвінок. Пов’язано це з проведенням в Україні Євро-2012. 

Цього року на Олек­санд­рівщині школу закінчили 263 випускники. На остан­ньому дзвонику у всіх нав­чальних закладах побували представники районної вла­ди і привітали їх з початком дорослого жит­тя. Зокрема, ви­пускникам Олек­сандрівсь­кої школи №2 атестати про пов­ну загальну середню освіту в урочистій об­становці вру­чив голова ра­йонної дер­жав­ної адміністрації Валерій Володими­ро­вич Авксенть­єв. Він при­ві­тав одинадцятикласників, їх батьків, вчи­телів з святом дорослості ді­тей. Побажав щасливих доріг у самостійному житті, висловив надію, що ни­нішнє молоде покоління буде надійною зміною бать­кам, стане гордістю нашої держави, прославить Олек­сандрівщину.

А 12 та 13 травня у шко­лах пройшли випускні ве­чори. Під час урочистостей документи про повну се­редню освіту,  ви­пускникам Олек­сандрівсь­кої за­гально­ос­вітньої шко­ли №3 вру­чали голова ра­йонної ради Василь Іванович Скля­ренко та зас­туп­ник голови районної державної адмініст­рації Людмила Іванів­на Лит­вин, а випуск­никам Олександ­рівсь­кої загальноосвітньої шко­ли №1 – заступник го­лови районної ради Олек­сандр Степано­вич Невмер­жицький.

Гордість району – відмін­ники навчання. Цього року золотими медалями на­го­роджені 16 випускників, срібні медалі одержали 5 випускників. Золоті ме­далісти – Олександр Це­гель­ник (Красносільська ЗОШ), Віта Максименко (Лісівська ЗОШ), Юлія За­до­рожна, Сергій Коваль, Юлія Кульбачевська, Олек­сандр Лисенко (Олександ­рівська ЗОШ №1), Олеся Безпечна, Анна Кри­во­руч­ко, Марина Купченко, Ілона Москаленко, Вадим Сте­паненко (Олександрівська ЗОШ №2), Анна Вихрист, Олег Гладир, Галина Коліс­ник, Ігор Личак, Ігор Скля­ренко (Олександрівська ЗОШ №3), срібні медалісти –  Римма Айрапетян (Іван­городська ЗОШ), Юлія Фе­єр (Красносільська ЗОШ), Аліна Зарва (Олександ­рівська ЗОШ №1), Альона Юхименко (Олександ­рівсь­ка ЗОШ №2), Лариса Гребе­нюк (Цвітненська ЗОШ).

Прощальний вальс.. Ви­пускний вечір… Скільки в ньому спогадів, мрій, спо­дівань, радості і смутку, світлої печалі… Які щем­ливо-ніжні по­чуття охоп­люють душу ще недавніх учнів! Хви­люючий ви­пуск­ний вечір не лише для ви­пускників. Не менше хви­лювалися і їхні батьки. Так шалено билося серце, а то зовсім десь зникав його стукіт… І тато, і мама ще пам’ятають себе такими ж юними, свій випускний. А тут така несподіванка: кра­суня-донька на високих підборах або ж серйозний син, вищий за тата. Ще зовсім нещо­дав­но тримали їх на руках, безпомічних немовлят. А сьо­год­ні вони йдуть з бать­ківського гнізда, з шкільного най­рід­нішого поругу… 

Світанкова зоря покли­кала юнаків і дівчат у незвідані далі, різнобарв’я жит­тя, для праці і радості.


Кількість переглядів: 249