За працю сумлінну

Центр Олександрівки  при­красила районна Дошка по­шани. Праця людей завжди високо цінувалась і була в пошані. Тож  відповідно до Положення про  районну Дош­ку пошани, затвердженого рішенням восьмої сесії район­ної ради шостого скликання від 4 серпня 2011 року №95 „Про затвердження положення про  районну Дошку пошани”, згід­но рішення одинадцятої сесії районної ради шостого скли­кання від 20 грудня 2011 року №118 „Про перелік загально­районних заходів, що фінан­суються районною радою у 2012 році”, враховуючи про­токол Президії районної ради від  6 вересня 2012 року №18, протокол засідання комісії з попереднього  розгляду ма­теріалів про внесення кан­дидатів на районну Дошку пошани від  5 вересня 2012 року №1, на підставі клопотань керівників підприємств, уста­нов, організацій району  за вагомий внесок у справу со­ціально-економічного і куль­турного розвитку району за­несено на районну Дошку  пошани кращих трудівників району: Безсмолу  Тетяну Іва­нівну – вчителя географії Олек­сандрівської загальноосвітньої школи №3; Гапича Івана Ва­сильовича – лісничого Бір­ківського лісництва;  Дени­сенка Ігоря Васильовича-сріб­ного призера чемпіонату світу серед юніорів з гирьового спорту; Жижкуна Михайла Олександровича – водія Іван­городського  відділка сільсь­когосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Агрофірма Ясенівська”; Марі­єнка Руслана Петровича—начальника управління Олек­сандрівського лінійного  ви­роб­ничого управління магіст­ральних газопроводів; Пав­ловсь­кого Павла Михайловича –Вищеверещаківського сіль­ського голову; Рулу Віру Сер­гіївну – лікаря-інфекціоніста центральної районної лікарні Олександрівського району;  Савченка Володимира Васи­льовича—директора ТДВ ”Ци­булівське ХПП”; Снісаренка Григорія Олександровича –голову фермерського гос­по­дарства „Снісаренка ;Стьожку Володимира Івановича-на­чальника філії ”Олек­санд­рівський райавтодор”.

На  наступній сесії районної  ради кращим трудівникам району, занесеним на районну Дошку пошани, буде вручено  спеціальні посвідчення.

Кількість переглядів: 84